četrtek, 30. 11. 2023

Dovolilnice za dostavo na območju soseske Koseze

V petek, 1. decembra 2023, bomo začeli izdajati dovolilnice za dostavo na območju stanovanjske soseske Koseze. Uporabniki bodo lahko pridobili letno, mesečno, tedensko ali dnevno dovolilnico za dostavo.

Dostava na območju omenjene soseske je dovoljena v dostavnem času - od 6. do 8. ure, izjemoma, zaradi posebej utemeljenih razlogov, se lahko pridobi dovolilnico za dostavo izven dostavnega časa. Za dostop/izstop na to območje je potrebno imeti dovolilnico, s katero se preko sistema potopnih stebričkov omogoča avtomatski nadzor in evidenca nad vozili.

Kako do dovolilnice za dostavo?

Dovolilnice MOL za dostavo, prevoze, izredni prevoze itd., lahko pridobite le na podlagi prošnje. 
V prošnji za dovolilnico je treba navesti: podatke o osebi, ki zaproša za dovolilnico (ime in priimek oz. naziv podjetja, naslov, davčno številko); kontaktno osebo in mobilno številko, razlog prevoza, naslov (lokacija) prevoza, datum in čas prevoza, tip vozila in registrsko številko.
Vse informacije v zvezi z dovolilnicami (način oddaje vlog, cena) ter spletni obrazec za dnevno (enkratno) dovolilnico so objavljene tukaj

Dodatne informacije dobite na Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MOL (T: 306 17 00, E: ogdp@ljubljana.si)

Preberite tudi: