sreda, 27. 11. 2019

Izbrali smo drevo leta 2019

Ob 28. novembru, dnevu, ko obeležujemo prizadevanja ljudi, ki skrbijo za drevesa v mestih, predstavljamo drevo leta 2019 v Ljubljani. Sodelujoči v spletni anketi so izbrali platano, ki stoji na vogalu Streliške in Strossmayerjeve ulice.

 

platana

Platana - Platanus x hispanica je izjemnih dimenzij in starosti. Z obsegom 596 cm in 33 metri višine sodi med najdebelejša drevesa te vrste v Ljubljani in Sloveniji. Hkrati spada med najstarejša drevesa v mestu, saj je vidna že na Florijančičevem načrtu iz leta 1744 in je ena izmed dveh ohranjenih dreves nekdanjega dvostranskega drevoreda na Streliški ulici, ki je povezoval mestno obzidje ob vznožju Grajskega griča z začetkom Dolenjske ceste.
Zaradi izjemnih dimenzij in pričevalnega pomena je zavarovana kot naravna vrednota državnega pomena.

Drevo leta nas spodbuja k odgovornemu ravnanju z mestnimi drevesi

Platana na Streliški ulici s svojo mogočnostjo v težkih rastnih pogojih ulice simbolično govori o pomenu vseh velikih dreves v mestu ter nas spodbuja k odgovornemu ravnanju z drevesi v mestu. Če želimo tudi v prihodnosti občudovati takšna mogočna drevesa, se moramo zavedati njihovega pomena in vloge ter aktivno delovati v smeri omogočanja prostora, kakovostnih tal, pravilne nege ter drugih pogojev za njihovo uspešno rast.

Odraslo drevo je po pozitivnih učinkih, ki jih ima na okolje, enakovredno več tisoč mladim drevesom, zato je skrb za odrasla drevesa še toliko bolj pomembna, posek pa je skrajni ukrep, ko ne moremo več zagotavljati varnosti v neposredni okolici.

Veseli smo pozitivnih odzivov na akcijo, zato bomo tudi v prihodnje izbirali drevo, ki bo nosilo ta naziv.

Pobuda Tree Cities of The World

V Ljubljani smo se pridružili mednarodni pobudi Tree Cities of the World, s čimer pomembno prispevamo k prizadevanjem za priznanje mest, ki se zavzemajo za to, da je treba gozdove in drevesa v urbanih okoljih pravilno negovati in z njimi trajnostno upravljati. V Ljubljani imamo strokovno službo in certificiranega arborista, ki skrbi za mestno drevje, ga sistematično spremlja ter vzpostavlja pravila za ravnanje z drevjem in njihovo neposredno okolico.

Skrbimo za mestno drevje

V okviru obeležitve dneva prizadevanj ljudi, ki skrbijo za drevesa v Ljubljani, smo pripravili:
Smernice za načrtovanje, nego in zaščito dreves na gradbiščih, s katerimi določamo pogoje in način izvajanja storitev na zelenih površinah v lasti Mestne občine Ljubljana. Upoštevati jih morajo vsi, ki izvajajo dela na drevesih ali njihovi bližini in bi pri svojem delu lahko posegali v rastlinska tkiva ali njihov rastni prostor nad in pod zemljo.
Protokol za izvajanje del v območju dreves, v katerem določamo pravila ravnanja z drevesi pri načrtovanju projektov ter nego iz zaščito dreves med izvajanjem del na gradbiščih.

Na zemljiščih, ki niso v lasti Mestne občine Ljubljana, sta uporaba in upoštevanje Protokola in Smernic priporočljiva.

 

Preberite tudi: