torek, 10. 9. 2019

ETM 2019 - Gremo peš!

V Mestni občini Ljubljana že 18. leto zapored sodelujemo v Evropskem tednu mobilnosti, največji mednarodni kampanji za spodbujanje trajnostne mobilnosti. Letošnji slogan kampanje je Gremo peš!

Letos se bomo tako z različnimi dogodki po dnevih, s tedenskimi dejavnostmi in z več trajnimi ukrepi v tednu od 16. do 22. septembra 2019 posvetili predvsem promociji hoje – saj se letošnji slogan glasi »Gremo peš!« –, pa tudi nadaljnjemu izboljševanju razmer za kolesarjenje in javni prevoz ter drugim trajnostno naravnanim oblikam mobilnosti.

Pri tem se oddelkom in službam Mestne uprave ter javnim podjetjem in zavodom MOL pridružujejo še številne druge organizacije, predvsem pa se aktivno vključujejo ljubljanski vrtci in osnovne šole. Skupaj bomo pripravili številne dejavnosti s poudarkom na hoji, ki je najbolj naraven, najbolj zdrav in vedno znova presenetljivo sproščujoč način mobilnosti. Na to prevečkrat pozabljamo in tudi za kratke razdalje po nepotrebnem uporabljamo avtomobil. Z upoštevanjem slogana »Gremo peš!« želimo to spremeniti in opozoriti, da je velika težava sodobne družbe pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev, ki jo v veliki meri spodbuja pretirana raba osebnih avtomobilov.

Dan brez avtomobila

ETM 19 logo2

V sklopu Dneva brez avtomobila, ki je nepogrešljiv del vsakega ETM, bomo za motorni promet zaprli Slovensko cesto na odseku med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto. Zapora bo že od sobote, 21. septembra, od 6. ure do nedelje, 22. septembra, do 17. ure. V soboto bo na zaprtem delu Slovenske ceste potekal pester program. V nedeljo, 22. septembra, bo od 8. do 17. ure zaprta tudi Cesta slovenskih kmečkih uporov (cesta na grad). Tisto nedeljo bo uporaba avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa brezplačna, prav tako parkiranje na parkiriščih P+R v upravljanju javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. Brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi na prireditve v sklopu ETM bomo ves teden omogočili tudi vrtcem in osnovnim šolam v MOL ter obiskovalcem predstav Kinodvora.

Z vključevanjem v teden mobilnosti boste tudi sami prispevali k širjenju sporočila, da lahko s hojo, kolesarjenjem in uporabo javnega prevoza skupaj naredimo veliko za še bolj »zeleno« prihodnost in še višjo kakovost življenja v Ljubljani in širše.

V ETM 2019 načrtujemo 13 trajnih ukrepov, 17 tedenskih aktivnosti in 48 dogodkov ter dejavnosti po dnevih

Trajni ukrepi 

1. Ureditev površin za pešce in kolesarje na Vodnikovi cesti
Prenavljamo površine za pešce in kolesarje ob Vodnikovi cesti, s čimer bomo povečali varnost in udobje njihovih uporabnikov.

2. Ureditev površin za pešce in kolesarje na Poljanski cesti
Prenavljamo Poljansko cesto na odseku med Krekovim in Ambroževim trgom. Po ureditvi bo celoten odsek urejen kot skupen prometni prostor, ki bo bolj prijazen predvsem do pešcev in kolesarjev.

3. Ureditev površin za pešce in kolesarje na Litijski cesti
Urejamo nove površine za pešce in kolesarje ob Litijski cesti, ki bodo nivojsko ločene od vozišča, s čimer bomo prispevali k dodatni varnosti njihovih uporabnikov.

4. Ureditev Trubarjeve ceste na dveh odsekih
Prenavljamo Trubarjevo cesto v delu od Prešernovega trga do Resljeve ceste ter od Vidovdanske ulice do Rozmanove ceste (tretji odsek od Vidovdanske ulice do Resljeve ceste bo še v fazi gradnje). Nove površine bodo udobnejše, prijetnejše in varnejše za uporabnike tega prostora.

5. Izgradnja poligona KoloPark Vič
Pričeli bomo aktivnosti za izgradnjo novih rekreacijskih površin, namenjenih igri in urjenju spretnostnih veščin z različnimi vrstami voznih pripomočkov, od koles, skirojev, rolk, rolerjev in kotalk do poganjalčkov. S tem bomo omogočili aktivno preživljanje prostega časa pri nakupovalnem centru Interspar Vič. Zaradi ureditve celotnega območja, skupaj s postajališčem in krožiščem, bodo dela zaključena predvidoma spomladi 2020.

6. Ukrepi za spodbujanje hoje in kolesarjenja
V sklopu prenov ulic, ki so sofinancirane s strani RS in EU, bomo postavili ulično pohištvo za spodbujanje hoje (pametne klopi z možnostjo polnjenja mobilnega telefona, ulična naslonjala, igrala …).

7. Nakup 33 novih avtobusov z nizkimi emisijami in sedmega Kavalirja
Ljubljanski potniški promet (LPP) je kupil 17 novih hibridnih mestnih avtobusov mercedes-benz citaro NGT hybrid, 3 primestne avtobuse setra multiclass S 419 UL in 13 primestnih avtobusov iveco crossway line ter novega odprtega Kavalirja, melex 966, ki je že sedmo vozilo v voznem parku priljubljenih električnih Kavalirjev. Nova vozila bomo predstavili na dogodku »Mesto brez avtomobila« v soboto, 21. septembra 2019, na zaprtem delu Slovenske ceste.

8. Opozorilne nalepke v avtobusih
Izdelali bomo nalepke v avtobusih s sporočilom, naj bodo potniki po izstopu iz avtobusa posebej pozorni na mimovozeče kolesarje.

9. Napovedovanje prihodov avtobusov na spletni strani
Napovedovanje prihodov avtobusov na spletni strani, mobilnih telefonih in tablicah (ali t. i. Web App LPP za napovedovanje prihodov avtobusov) bo od 16. septembra 2019 dalje dostopno vsem potnikom prek spletne strani www.lpp.si. Na vstopni strani bodo potniki izbrali »Napovedi prihodov avtobusov« in že bodo lahko brskali za informacijami o prihodih avtobusov po postajališčih oziroma po linijah LPP. Napovedovanje prihodov avtobusov je bilo izdelano v sodelovanju z Zvezo slepih in slabovidnih in je prilagojeno osebam z oviranostmi. Testna faza novega napovedovanja prihodov avtobusov bo trajala cel september; slepi in slabovidni lahko opažanja in mnenja o orodju pošljejo na mail@lpp.si.

10. Izvedba raziskave o elektromobilnosti
Izvedli bomo raziskavo o elektromobilnosti, na podlagi katere bomo določili optimalna mesta za postavitev električnih polnilnic za čim bolj učinkovito spodbujanje elektromobilnosti.

11. Nakup dveh ohišij za samodejne merilne naprave
Razširili smo sistem nadzora prometa z dokupom dveh ohišij za samodejne merilne naprave in ju namestili na Samovo ter Opekarsko ulico ter tako poskrbeli še za večjo varnost na cestah v MOL.

12. Sekcijsko merjenje hitrosti
Za večjo varnost v prometu bomo testno postavili merilne naprave za izvajanje sekcijskih meritev hitrosti.

13. Kampanja za izboljšanje prometne varnosti
Mestno redarstvo bo začelo kampanjo za izboljšanje prometne varnosti in večjo skrb za vse udeležence v prometu. Meščanom bodo z jasnimi in duhovitimi sporočili predstavili obseg in smisel delovanja mestnih redarjev ter predstavili njihovo dostopnost, odprtost in pripravljenost na sodelovanje.

 

Preberite tudi: