Evropski teden mobilnosti

ETM 2018: Združuj in učinkovito potuj

Mestna občina Ljubljana letos že 17. leto zaporedoma sodeluje v Evropskem tednu mobilnosti (ETM), najbolj razširjeni kampanji za spodbujanje trajnostne mobilnosti, ki tradicionalno poteka med 16. in 22. septembrom. Sodelavke in sodelavci mestne uprave, javnih zavodov in podjetij ter še več drugih organizacij, skupin in posameznikov bomo v tem času znova pripravili pester program brezplačnih dogodkov s področja trajnostne mobilnosti, varnosti v prometu, varstva okolja, zdravja in kakovosti bivanja za vse generacije.

Tokratni slogan je »Združuj in učinkovito potuj«,  ki poudarja, da lahko s premišljenim načrtovanjem in kombiniranjem različnih načinov mobilnosti v istem potovanju (na primer avtobus in kolo, avtomobil in vlak …) bolj učinkovito opravimo začrtano pot. Tako lahko že samo s spremembo potovalnih navad, brez večjih finančnih obremenitev ali posegov v infrastrukturo, poskrbimo tudi za čistejše okolje, bolj kakovostno rabo javnega prostora in lastno zdravje.

Ob tradicionalnem dnevu brez avtomobila, 22. septembra, bomo za motorni promet zaprli Slovensko cesto na odseku od Aškerčeve do Šubičeve ceste, kjer bomo pripravili ulični festival s športnim pridihom. Tednu mobilnosti namreč sledi še Evropski teden športa (23.–30. september), ki mu bomo »predali štafeto« prav na tem dogodku.

Na dan brez avtomobila bo uporaba avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa brezplačna, prav tako parkiranje na parkiriščih P+R v upravljanju javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. Brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi na prireditve v sklopu ETM ves teden bomo omogočili tudi vrtcem in osnovnim šolam v MOL ter obiskovalcem predstav Kinodvora.

S številnimi dejavnostmi – v ETM 2018 načrtujemo 12 trajnih ukrepov, 10 tedenskih aktivnosti in 43 dogodkov ter dejavnosti po dnevih – bomo tako tudi letos pokazali, kako uresničujemo že v Viziji Ljubljane 2025 iz leta 2007 zastavljene »zelene« cilje, zaradi česar smo postali Zelena prestolnica Evrope 2016 in kar dvakrat prejeli nagrado evropski teden mobilnosti (za dosežke na tem področju v letih 2003 in 2013).