Evropski teden mobilnosti

ETM 2022:Trajnostno povezani

V Mestni občini Ljubljana že 21. leto zapored sodelujemo v Evropskem tednu mobilnosti, največji mednarodni kampanji za spodbujanje trajnostne mobilnosti, ki vsako leto poteka med 16. in 22. septembrom. 
Tudi letos bomo z različnimi dnevnimi dogodki, tedenskimi dejavnostmi in trajnimi ukrepi še dodatno pozornost namenili ozaveščanju o prednostih hoje, kolesarjenja, uporabe javnega prevoza in drugih trajnostno naravnanih načinov premikanja.

Letošnji slogan Trajnostno povezani nas nagovarja, da se po omejevanju stikov znova povežemo, da se srečujemo in družimo na lepih ter varno urejenih ulicah, trgih in ostalih javnih prostorih v mestu. O kakovosti življenja namreč vse bolj odločajo dobra dostopnost do dobrin in storitev, zagotovljena mobilnost za vse družbene skupine, dobre povezave ter raznovrstnost alternativ osebnemu motornemu prometu.

Dan brez avtomobila

Evropski teden mobilnosti bomo zaključili v četrtek, 22. septembra 2022, na dan brez avtomobila. Ta dan bo uporaba avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa brezplačna, prav tako parkiranje na parkiriščih P+R v upravljanju javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. Brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi na prireditve v sklopu ETM bomo ves teden omogočili tudi vrtcem in osnovnim šolam v MOL.

Ta dan bodo za motorni promet zaprte tudi nekatere ulice in ceste:

  • v ČS Moste bo med 7. in 20. uro zaprta povezovalna pot od Brodarjevega trga do Rusjanovega trga
  • v ČS Bežigrad bo med 8.30 in 13. uro zaprta Črtomirova ulica ob enoti vrtca Vetrnica
  • v ČS Jarše bo med 9. in 12. uro  zaprta Kopna pot od križišča s Cesto na Obrije

Med 9. in 18. uro bo zaprta tudi Cesta slovenskih kmečkih uporov (cesta na Grad). Obiskovalce s tem vabimo k trajnejši izbiri dostopa do gradu – po kateri izmed pešpoti ali s tirno vzpenjačo.

Obiščite dogodke, ki jih pripravljamo v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2022. Vsi so za obiskovalce brezplačni.