torek, 17. 9. 2019

ETM 2019: Zdravko Riba parkiral na prostoru za invalide

Tudi s tem sporočilom je Mestno redarstvo začelo kampanjo za izboljšanje prometne varnosti in večjo skrb za vse udeležence v prometu.

Skrbimo za varnost na cestah

V Ljubljani izvajamo številne aktivnosti za zagotavljanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, posebno pozornost pa posvečamo ranljivim skupinam, kot so pešci, otroci, starejši in osebe z oviranostmi.

Tako mestni redarji kot tudi člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL izvajajo številne preventivne aktivnosti, katerih cilj je zagotavljanje varnosti na naših cestah.

Dolgoročna kampanja za izboljšanje prometne varnosti

Z jasnimi in duhovitimi sporočili dolgoročne kampanje Mestnega redarstva bomo meščankam in meščanom predstavili obseg in smisel delovanja mestnih redarjev ter predstavili njihovo dostopnost, odprtost in pripravljenost na sodelovanje. Z neposrednim nagovorom o višini kazni za posamezen prekršek sporočamo, da je bolje upoštevati pravila in tako poskrbeti za lastno ter varnost drugih, s čimer se izognemo tudi plačilu kazni.

Redarji 5

Redarji 10

Redarji 09

Redarji 08

Redarji 07

Redarji 03

Udeležba v prometu ni tekma

Sodelavec na Mestnem redarstvu Klemen Gabršček je zapisal tokratno MESTnico. 

... "Druga stvar, ki bi jo naslovil, pa je očitek o inkasantstvu. To je precej pogosta zgodba, ki jo sploh mediji zelo radi pograbijo, saj med bralci, gledalci in poslušalci zelo odmeva. Seveda ni nihče vesel, da nekdo opozori na storjeno napako, poleg tega pa ga to še udari po žepu. Žal javnost prepogosto napačno ocenjuje namen delovanja Mestnega redarstva. Namen je namreč zagotavljanje varnega in urejenega okolja, h kateremu pa prekrški prav nič ne prispevajo." ... 

Njegovo zgodbo si v celoti preberite tukaj.

Vizija 0

Z vidika sledenja ciljev, ki jih izpostavlja Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje od 2013 do 2022 sledi »viziji 0« (nič smrtnih žrtev in nič hudo telesno poškodovanih oseb zaradi prometnih nesreč v Sloveniji) ter glede na dejstvo, da je hitrost izpostavljena kot največja nevarnost, smo kot organ samoupravne lokalne skupnosti dolžni, da vse svoje odločitve in ravnanje usmerimo k njeni uresničitvi.

Župan Zoran Janković je kot prvi župan v Sloveniji ob osrednji obeležitvi svetovnega dne spomina na žrtve prometnih nesreč 2017, skupaj še z drugimi deležniki, za MOL podpisal Zavezo z javno podporo aktivnostim Vizije 0.

Na območju Ljubljane se je od leta 2007 število prometnih nesreč zmanjšalo za 41 odstotkov.

Neža in Luka na družbenem omrežju Instagram

Mestna redarja Neža in Luka sta v letošnjem letu že ozaveščala o delu in nalogah Mestnega redarstva. V instagram zgodbah sta na zanimiv in zabaven način pokazala, zakaj je dobro upoštevati prometne predpise in pravila. 

Zajeta slika34

 

Preberite tudi: