sreda, 16. 9. 2020

ETM 2020: veliko prekoračitev hitrosti na novih lokacijah merjenja

Kot trajni ukrep Evropskega tedna mobilnosti 2020 smo pred dnevi namestili dve novi ohišji za samodejno merilno napravo hitrosti. Prvi rezultati meritev kažejo številne prekoračitve hitrosti na obeh novih lokacijah.

Novi ohišji smo postavili na Cesti v Mestni log 45 in na Aljaževi ulici 45. Na obeh cestah je omejitev hitrosti 30 km/h. Z meritvami smo začeli v petek, 11. septembra 2020, in že v prvih dneh zaznali številne prekoračitve hitrosti

Od petka do ponedeljka, od 11. do 14. septembra 2020, smo na Cesti v Mestni log zaznali skupno 2.202 prekoračitvi hitrosti, na Aljaževi ulici pa 1.078 prekoračitev hitrosti. Kljub omejitvi hitrosti 30 km/h je bila najvišja izmerjena hitrost na Cesti v Mestni log kar 86 km/h, na Aljaževi ulici pa 73 km/h.

Poskrbimo za varnost vseh!

foto

Glede na te rezultate meritev hitrosti pozivamo vse voznike, da pri vožnji upoštevajo cestno prometno signalizacijo in tako tudi sami pripomorejo k izboljšanju prometne varnosti kot tudi večje varnosti otrok pri udeležbi v cestnem prometu. Obe lokaciji izvajanja meritev sta vezani na šolsko pot in se nahajata v neposredni bližini šol.

Znova poudarjamo, da je namen izvajanjameritev s samodejnimi merilnimi napravami izključno izboljšanje prometne varnosti, saj vozniki vse prevečkrat pozabljajo, da prevelike hitrosti zmanjšujejo možnost, da bi se izognili nevarnim situacijam in s tem tudi preprečili prometne nesreče z najhujšimi posledicami.

Dolgoročna kampanja za izboljšanje prometne varnosti

Z jasnimi in duhovitimi sporočili dolgoročne kampanje Mestnega redarstva smo že leta 2019 meščankam in meščanom predstavili obseg in smisel delovanja mestnih redarjev ter predstavili njihovo dostopnost, odprtost in pripravljenost na sodelovanje. Z neposrednim nagovorom o višini kazni za posamezen prekršek sporočamo, da je bolje upoštevati pravila in tako poskrbeti za lastno ter varnost drugih, s čimer se izognemo tudi plačilu kazni.

Redarji 8

Preberite tudi: