sreda, 15. 9. 2021

ETM 2021: Živi zdravo. Potuj trajnostno

V Mestni občini Ljubljana že dvajset let sodelujemo v Evropskem tednu mobilnosti (ETM), največji mednarodni kampanji za spodbujanje trajnostne mobilnosti, ki vsako leto poteka med 16. in 22. septembrom.

Tudi letos bomo z različnimi dogodki po dnevih, s tedenskimi dejavnostmi in trajnimi ukrepi dodatno pozornost namenili ozaveščanju o prednostih hoje, kolesarjenja, uporabe javnega prevoza in drugih vzdržno naravnanih načinov premikanja.

Živi zdravo. Potuj trajnostno.

logo evropskega tedna mobilnosti

Tokratni slogan Živi zdravo. Potuj trajnostno. izpostavlja predvsem koristi aktivne mobilnosti za naše zdravje in dobro počutje. Tako lahko bolj učinkovito prispemo do cilja poti in hkrati pokrijemo dnevno potrebo po gibanju, izboljšamo možganske funkcije ter krepimo telesno pripravljenost in imunski sistem. Pri organizaciji in izvedbi dejavnosti se oddelkom in službam mestne uprave ter javnim podjetjem in zavodom MOL pridružujejo še številne druge organizacije, predvsem pa se aktivno vključujejo ljubljanski vrtci in osnovne šole ter četrtne skupnosti.

V tem tednu bomo ob različnih dneh za motorni promet zaprli več ulic in cest po Ljubljani ter na teh lokacijah pripravili pester program. V četrtek, 16. septembra, bo taka ureditev od 9. do 11. ure veljala v ČS Jarše na območju Kopne poti (od križišča s cesto na Obrije do naslova Kopna pot 5). V soboto, 18. septembra, bo v ČS Center ves dan motorni promet omejen na Vošnjakovi ulici (od Dvorakove do hotela Lev s programom od 10. do 21. ure) in v ČS Šentvid od 12. do 22. ure na Hodoščkovi ulici.

Dan brez avtomobila

Na tradicionalni dan brez avtomobila, 22. septembra, bodo za motorni promet zaprte izbrane ceste v ČS Polje (Novo Polje c III od gostišča Zajčja dobrava naprej v krajinski park, od 8. do 12. ure), ČS Trnovo (Eipprova ulica, od 9. do 12. ure), ČS Šmarna gora (Cesta v Gameljne, od 8. do 12. ure) in ČS Dravlje (Kamnogoriška cesta od križišča z ulico Bratov Babnik do križišča s Čebelarsko ulico, od 8. do 12. ure; prav tako bodo tisti dan od 8. do 19. ure preizkusili enosmerni prometni režim po Sojerjevi in Dražgoški ulici).
Med 9. in 17. uro bo zaprta tudi Cesta slovenskih kmečkih uporov (cesta na Grad). Obiskovalce s tem, tako kot vse druge dni v letu, vabimo k trajnejši izbiri dostopa do gradu – po kateri izmed pešpoti ali s tirno vzpenjačo.

Ta dan bo uporaba avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa brezplačna, prav tako parkiranje na parkiriščih P+R v upravljanju javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. Brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi na prireditve v sklopu ETM bomo ves teden omogočili tudi vrtcem in osnovnim šolam v MOL.

Z vključevanjem v teden mobilnosti boste tudi sami prispevali k širjenju sporočila, da lahko s trajnostno naravnanimi načini mobilnosti skupaj naredimo veliko za še bolj »zeleno« prihodnost in še višjo kakovost življenja v Ljubljani ter širše.

V okviru letošnjega Evropskega tedna mobilnosti načrtujemo šest trajnih ukrepov, 21 tedenskih aktivnosti in 73 dogodkov ter dejavnosti po dnevih.
Vsi dogodki so za obiskovalce brezplačni, potekali bodo skladno s priporočili NIJZ, ki veljajo ob epidemiji Covid-19.

Podroben program ETM 2021 po dnevih je objavljen v koledarju dogodkov, kjer bomo sproti objavljali tudi morebitne spremembe, ki bi lahko nastale zaradi neugodnih epidemioloških ali vremenskih razmer oziroma drugih objektivnih razlogov.

Trajni ukrepi 

Ureditev peš in kolesarskih poti

Urejamo nove peš in kolesarske poti na ulici Bežigrad ter na Cesti dveh cesarjev. Obenem smo dokončali ureditev na Letališki cesti, kjer smo že namestili most za pešce in kolesarje preko obvoznice.

Postavitev novih kolesarskih stojal

Postavili bomo nova kolesarska stojala na sedem lokacij v bližini otroških igrišč prve kategorije. S tem spodbujamo obiskovalce igrišč, da se tja pripeljejo s kolesom.

Ozelenitev avtobusnih nadstrešnic

Z medovitimi rastlinami, ki privabljajo čebele, bomo v sodelovanju z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani, Europlakatom in podjetjem BTC ozelenili nadstrešnice na avtobusnih postajališčih Križanke, Mirje, Gornji trg, na obeh postajališčih Drama ter treh postajališčih na območju BTC Cityja Ljubljana.

Klinko Kavalir

V okviru projekta TRIBUTE smo uvedli brezplačno storitev prevoza s Kavalirjem po območju UKC Ljubljana in Onkološkega inštituta, ki je namenjena starejšim ter gibalno in senzorno oviranim osebam.

Zaris 3D-zebre

Na pobudo zavoda Varna pot, ki v skupnem projektu z zavarovalnico Generali spodbuja varnost v prometu, smo na Derčevi ulici namesto običajnega prehoda za pešce narisal 3D-zebro. S tem bomo prispevali k bolj umirjenemu prometu ter večji vidljivosti najobčutljivejših udeležencev v prometu.

Nakup dveh samodejnih merilnih naprav in ohišij zanju

Namestili bomo dve samodejni merilni napravi za merjenje hitrosti osebnih vozil in dve ohišji, s čimer želimo umiriti hitrost prometa in tako prispevati k večji varnosti v prometu.

 

Preberite tudi: