torek, 12. 7. 2022

EU kartica ugodnosti za invalide tudi v Ljubljani

V Ljubljani veliko pozornosti posvečamo zagotavljanju dostopnosti vsem prebivalcem in obiskovalcem, pri tem pa tudi zasebnike vabimo, da se nam pridružijo v ustvarjanju vsem prijaznega in dostopnega mesta.

Zagotavljanje vsem dostopnega mestnega okolja in ponudbe je še posebej pomembno za osebe z različnimi oblikami oviranosti. Na javnih površinah zato odpravljamo arhitekturne ovire in nameščamo taktilne oznake za slepe, zagotavljamo posebna javna parkirna mesta in prilagajamo drugo prometno infrastrukturo, zagotavljamo dostopne, sodobno opremljene mestne avtobuse in brezplačen prevoz s Kavalirji po območjih, zaprtih za motorni promet, zagotavljamo dostopne javne sanitarije, vsem dostopno uradno spletno stran mesta, dostopna neprofitna najemna stanovanja ter številne ustrezno prilagojene vsebine, programe in storitve, da lahko ponudbo mesta kar se da enakovredno užijejo prav vsi.

Prepoznani dosežki v mednarodnem okolju

Na Mestni občini Ljubljana smo bili za naš pristop k zagotavljanju dostopnosti že trikrat nagrajeni na natečaju Evropske komisije Access City Award - za leto 2012 smo prejeli posebno pohvalo za dostopnost prometa in z njim povezane infrastrukture, za leto 2015 bronasto in za leto 2018 srebrno priznanje - s čimer se na tem področju uvrščamo v sam evropski vrh.

Skupaj poskrbimo za dostopnost

 EU kartica ugodnosti za invalide

Tudi zasebnike, ki pomembno prispevajo k bogati ponudbi v mestu, vabimo, da se nam pridružijo pri ustvarjanju vsem prijaznega in dostopnega mesta. Vabimo jih, da se pridružijo v pobudi EU kartica ugodnosti za invalide, ki so se ji že pridružili nekateri javni zavodi, ki delujejo pod okriljem MOL. Celoten seznam ponudnikov si lahko ogledate na spletni strani Invalidska kartica  
V projekt EU kartica ugodnosti za invalide, katerega vzpostavitev je spodbudila in financirala Evropska Komisija, je trenutno vključenih 8 držav EU (poleg Slovenije še Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta), namen pa je, da se kartica uveljavi v vseh državah Evropske unije. Ob podpori Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti projekt v Sloveniji izvaja Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije.
Cilj projekta je osebam z invalidnostmi omogočiti pozitivno vključevanje v družbo s komercialnimi ugodnostmi, še posebno ko gre za storitve in produkte s področij prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa, ter s tem prispevati k uresničevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija med prvimi ratificirala leta 2008.

V Sloveniji si kartico ugodnosti upravičenci, ki jih določa Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, lahko uredijo pri katerikoli upravni enoti, podrobneje pa postopek za pridobitev te kartice določa Pravilnik o EU kartici ugodnosti za invalide.

Pridružite se ponudnikom kartice ugodnosti za invalide

Podjetja in ustanove, ki delujejo v Ljubljani, vabimo, da se pridružijo ponudnikom kartice ugodnosti za invalide in s tem izkažejo svojo ozaveščenost glede ustvarjanja vključujočega in dostopnega okolja za vse.

Izvajalec projekta ponudnikom ponuja nekaj pomembnih ugodnosti, ki jim bomo pomagale pri ustvarjanju vsem dostopne ponudbe:

  • brezplačni izobraževalni seminarji: ponudniki se seznanijo z osnovami ustrezne dostopnosti za različne skupine oseb z oviranostmi, prejmejo koristne napotke kaj lahko za dobro dostopnost svojih storitev in produktov storijo sami, se naučijo pravilne komunikacije ipd.
  • brezplačen pregled in ocena fizične dostopnosti objektov: Urbanistični inštitut RS, ki sodeluje v projektu, izvaja terenske ocene fizične dostopnosti objektov ponudnika na podlagi katere poda konkretne in strokovne napotke za ureditev dostopnosti.
  • promocija na družbenih omrežjih in drugih kanalih: Izvajalec projekta širi informacije o novih ponudnikih ugodnosti ter primerih dobrih praks pri izvajanju projekta v tedenskih novičnikih in prek družbenih omrežij.
  • digitalna značka: Vsi ponudniki ugodnosti prejmejo digitalno značko, ki jo lahko objavijo na svoji spletni strani.

Za več informacij o projektu oziroma za vključitev med ponudnike EU kartice ugodnosti za invalide se lahko obrnete na invalidska.kartica@zalozba.org ali masa.malovrh@beletrina.si.

Preberite tudi: