četrtek, 22. 10. 2020

Glasujte za drevo leta 2020

Med predlogi, ki so nam jih meščanke in meščani poslali poleti za naziv Drevo leta 2020, smo izbrali finaliste, odločitev o zmagovalcu pa znova prepuščamo meščankam in meščanom. Glasujete lahko do 20. novembra 2020.

Meščanke in meščane smo povabili, da sami predlagajo kandidate za drevo leta 2020. Prejeli smo 29 predlogov, med katerimi je strokovna komisija izbrala 7 finalistov, končno odločitev pa znova predajamo v roke meščankam in meščanom.

Katero drevo naj postane Drevo leta 2020?

1. divji kostanj na Parmovi ulici (ob podaljšku ceste Bežigrad)

 foto

2. povešava bukev na Vodnikovi cesti (na vrtu pred hišo na Vodnikovi cesti 93)

foto

3. povešava japonska sofora na Barjanski cesti (Mirje 6)

foto

4. japonska sofora v Parku Sveta Evrope (Prešernova cesta)

foto

5. hrast dob na Koleziji (pri Vrtcu Kolezija, Rezijanska ulica 22)

 foto

6. češnja na Gallusovem nabrežju

 foto

7. koprivovec na Taboru (ob križišču Vidovdanske in Ilirske ulice)

 foto

Vsako drevo, ki se poteguje na naziv Drevo leta 2020, ima svojo edinstveno zgodbo. Vabimo vas, da glasujete za enega izmed njih. Glasovanje poteka do 20. novembra 2020, drevo z največ zbranimi glasovi pa bo nato celo leto zagovornik vseh ostalih. 

Glasujte tukaj.

Pomen dreves v mestu

Osnovni namen akcije je ozaveščanje o pomenu dreves. Z izborom drevesa leta želimo spodbuditi opazovanje dreves in zavedanje meščank in meščanov o njihovem pomenu za kakovost življenja v mestu. Izbrano drevo bo celo leto simbolno predstavljalo vsa ostala drevesa v mestu.
Akcija letos poteka drugič. Lani je naziv Drevo leta prejela platana, ki stoji na vogalu Streliške in Strossmayerjeve ulice. Gre za drevo izjemnih dimenzij, ki spada med najstarejša drevesa v mestu.

Ljubljana je mednarodno priznano mesto dreves

Ljubljana je prepoznana kot »mesto dreves« v okviru programa »Tree cities of the World«. Priznanje sta nam podelila Fundacija Arbor Day in Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), ki na ta način spodbujata mesta k skrbi za svoja drevesa.
Podeljevalci priznanja so izpostavili, da v Ljubljani z vsemi temi aktivnostmi pomembno prispevamo k mednarodnim prizadevanjem za priznanje krajev in mest, ki se zavzemajo za to, da se gozdovi in drevesa v mestih in okolici pravilno negujejo, da z njimi trajnostno upravljamo in to tudi primerno obeležimo.

Pomen mestnih dreves za kakovost življenja

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo izjemnega pomena mestnih dreves, zato si prizadevamo, da ohranimo prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Med drugim smo letos posadili drevesa na prenovljeni Trubarjevi ulici, Ulici talcev, na Letališki cesti in na novem parkirišču ob Tomačevski cesti. Skrbimo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih. Skupaj smo tako zasadili že 40.000 dreves.

Preberite tudi: