torek, 21. 12. 2021

Ljubljana. Dostopna vsem.

Na decembrski seji Mestnega sveta MOL so svetniki sprejeli načrt ukrepov Ljubljana. Dostopna vsem., ki je osnova za nadaljnje izboljševanje dostopnosti mesta osebam z oviranostmi in starejšim v obdobju do leta 2025.

V preteklih letih smo načrtovanje aktivnosti in ukrepov na tem področju vodili v dveh ločenih akcijskih načrtih, za vsako skupino posebej, za prihodnje obdobje pa smo načrtovane ukrepe smiselno združili v enovit občinski načrt ukrepov, ki naslavlja potrebe najbolj ranljivih oziroma dostopnost mesta za vse.

Za enakovredno vključevanje vseh

postavitev klančine pred poslovni prostor
Za lažjo dopstopnost vseh do poslovnih prostorov smo namestili klančine.

Zagotavljanje dostopnosti je vpeto v vsa področja delovanja Mestne občine Ljubljana, še posebej v področja urejanja prostora, razvoja prometne infrastrukture, zagotavljanja javnih prevozov ter družbenih dejavnosti, kot so izobraževanje, kultura, šport, socialno varstvo in zdravje. Rešitve, ki jih v Ljubljani uvajamo na različnih področjih, so skrbno načrtovane in namenjene temu, da bi se prav vsi – ne glede na osebne okoliščine – imeli možnost enakovredno vključevati v življenje mesta.

Za prijaznejše sobivanje

Slušna zanka
Slušna zanka. Foto: Miha Fras

Dostopnost urejamo in zagotavljamo za osebe z oviranostmi in ne le za invalide oziroma osebe s statusom invalidnosti po veljavni zakonodaji. Osebe z oviranostmi smo poleg njih vsaj občasno ali pa bomo morda kdaj v prihodnje tudi številni drugi, bodisi zaradi poškodbe, bolezni, starosti. Naj tradicionalni termin invalid ostane le v pravni rabi, na ostalih področjih in v vsakdanjem življenju pa se vsi skupaj potrudimo z manj osebno označujočimi poimenovanji, kar bo – skupaj s številnimi rešitvami za izboljšanje dostopnosti mestnega (grajenega) okolja, prevozov, informacij in raznolikih vsebin – prispevalo k prijaznejšemu sobivanju v različnostih.

Ljubljana daje dober zgled

V primerjavi z ostalimi lokalnimi skupnostmi v državi MOL na tem področju vidno izstopa, kar kažejo tudi izsledki najnovejše raziskave Družbena vključenost in enaka pravica do mobilnosti za invalide, nastale v okviru projekta Parkiraj izgovore drugam (ne na mesta, rezervirana za invalide). Prilagojenost javnega prostora in organiziranost lokalnega prevoza je bistveno boljša v velikih mestih, med katerimi so sogovorniki v raziskavi v veliki meri kot primer dobre prakse izpostavili prav Ljubljano. Raziskovalno poročilo je dostopno tukaj.

oseba na invalidskem vozičku vstopa v Kavalirja
Kavalirji so prijazni tudi osebam z oviranostmi. Foto: Miha Fras

Ne le doma, Ljubljana se pri zagotavljanju dostopnosti uvršča v sam evropski vrh, kar dokazujejo naše visoke uvrstitve na letnih nagradnih natečajih Evropske Komisije »Access City Award« za mesta, dostopna osebam z oviranostmi in starejšim, med njimi najvišja je drugo mesto oziroma srebrno priznanje za leto 2018.

Hkrati s sprejetjem načrta ukrepov se je Mestni svet MOL na decembrski seji seznanil tudi s poročiloma o uresničevanju preteklih dveh akcijskih načrtov, Akcijskega načrta Starosti prijazna Ljubljana za obdobje od 2016 do 2020 in Akcijskega načrta Ljubljana – občina po meri invalidov za obdobje od 2019 do 2020. Vse akcijske načrte in poročila o njihovem uresničevanju si lahko ogledate v rubriki Odprto in dostopno mesto