Strategije in akcijski načrti

Aktivnosti izvajamo skladno s sprejetimi strategijami (Strategijo razvoja socialnega varstva v MOL 2021-2027, Strategijo razvoja socialnega varstva v MOL 2013– 2020 in Strategijo razvoja socialnega varstva v MOL 2007–2011) ter akcijskimi načrti, ki jih od leta 2008 pripravljamo za obdobje 2 do 4 let, najnovejši so:

  • Načrt ukrepov Ljubljana. Dostopna vsem. za mesto, dostopno osebam z oviranostmi in starejšim, za obdobje od 2021 do 2025
  • Akcijski načrt Ljubljana – občina po meri invalidov za obdobje 2019–2020,
  • Akcijski načrt Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2019–2022,
  • Akcijski načrt Starosti prijazna Ljubljana za obdobje 2016–2020.