ponedeljek, 18. 10. 2021

Javna obravnava strateškega dokumenta o krožnem gospodarstvu v Ljubljani

Začela se je javna obravnava gradiva Krožni potenciali Ljubljane 2021 - 2027, s pogledom Ljubljana, krožno mesto 2045. Predloge, pripombe in razmišljanja o dokumentu sprejemamo do 15. novembra 2021.

Gre za prvi tovrstni dokument Mestne občine Ljubljana, ki pojasnjuje kaj je krožno gospodarstvo, kako si predstavljamo krožno mesto in vizijo krožnega mesta leta 2045. V dokumentu opisujemo tudi, kako je krožno gospodarstvo že vključeno v druge strateške dokumente MOL in na kratko povzemamo obstoječe dobre prakse Mestne uprave MOL ter javnih zavodov in podjetij, ki delujejo pod okriljem Mestne občine Ljubljana.

shema krožnega gospodarstva
Cilji in ukrepi za obdobje 2021 - 2027 so pripravljeni na osnovi upoštevanja analize stanja in možnosti vpliva ter sodelovanja MOL z različnimi skupinami deležnikov. Skupaj z več kot sto različnimi deležniki smo verificirali in argumentirali smiselnost osredotočenja na naslednja štiri prednostna področja, ki se med seboj povezujejo in dopolnjujejo:

  • plastika (za enkratno uporabo) - krožne rešitve za zmanjševanje uporabe plastične embalaže (za enkratno uporabo) in plastičnih izdelkov
  • hrana - preprečevanje nastajanja zavržene hrane in uporaba odpadne hrane kot dragocenega vira
  • tekstil - zmanjševanje količin odpadnega tekstila in spodbujanje ponovne uporabe oblačil
  • elektronska in električna oprema - povečevanje souporabe in ponovne uporabe električne in elektronske opreme

Za vsako od prednostnih področij je predstavljena krožna veriga, ki povzema strateški cilj, konkreten izziv ter pripadajoče aktivnosti, skladno s shemo krožnega gospodarstva, ki vodi do uresničitve cilja. Zelena javna naročila so horizontalna aktivnost, ki omogoča tudi na ravni izbora partnerjev zasledovanje zelenih, krožnih ciljev in temu pripadajočih kriterijev za vrednotenje partnerjev. Krožne verige povezujejo različne deležnike, MOL je le eden od njih, za doseganje strateškega cilja pa je potrebno skupno delovanje celotne skupnosti.
Sledijo operativni cilji MOL in preglednica z aktivnostmi, ki vodijo k njihovemu uresničevanju.

Gradivo bo v javni obravnavi do 15. novembra 2021. Morebitne predloge, pripombe, razmišljanja sprejemamo na e-naslovu varstvo.okolja@ljubljana.si.

 

Preberite tudi: