četrtek, 11. 3. 2021

Kaj si želite na Šmarni gori? Izpolnite anketo!

V okviru evropskega projekta URBforDAN vas vabimo k sodelovanju v anketi, ki nam bo v pomoč pri izboru ukrepov in vsebin, ki jih želite na Šmarni gori.

Sporočite nam svoje mnenje

Napovedali smo, da z razširitvijo in podaljšanjem projekta URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih do konca septembra 2021 dodajamo tudi nove vsebine. Tako bo lepšo in enotnejšo podobo po vzoru Golovca, kjer smo v začetku leta namestili novo urbano opremo, dobila še Šmarna gora.

O tem, kaj konkretno naj tam uredimo, odločate tudi vi – s pomočjo ankete URBforDAN, ki jo lahko izpolnite do 31. marca 2021. Vprašalnik vam bo vzel le približno pet minut. Vaši odgovori bodo prispevali h kvalitetnejši predstavi o prostoru in njegovih potencialih, uporabili pa jih bomo tudi pri pripravi načrtov za upravljanje z mestnimi gozdovi na Šmarni gori.

Izboljšajmo upravljanje mestnega gozda tudi na Šmarni gori

V Ljubljani smo si skupaj z Zavodom za gozdove Slovenije, ki je slovenski partner v projektu, zadali nalogo, da po zgledu Golovca, skupaj z uporabniki prostora in lastniki gozdov, pripravimo operativni načrt upravljanja tudi za Šmarno goro in da območje ustrezno dopolnimo z urbano opremo. Pri tem sodelujemo tudi z občino Medvode.

foto
Na Golovcu smo namestili tudi informativne toteme. Foto: Nik Rovan

Načrtujemo delavnice z lastniki gozdov, komunikacijo z uporabniki prostora, pripravo operativnega načrta upravljanja ter namestitev urbane opreme – ureditev vstopnih točk z informativnimi tablami, namestitev smernih in informativnih totemov, popravilo že nameščenih klopi ter po potrebi namestitev novih klopi in stojal za kolesa. Poleg tega želimo bodisi v okviru izvajanja projekta bodisi kasneje, dodati še vsebine, ki jih boste izbrali sodelujoči v anketi.

Vključujoč pristop

Skozi projekt URBforDAN vzpostavljamo vključujoč pristop, s katerim povezujemo različne deležnike in tako z učinkovitejšim sodelovanjem sprejemamo prave odločitve za upravljanje z gozdom.

Ker je projekt namenjen predvsem uporabnikom mestnih gozdov, želimo pridobiti tudi vaš pogled na obravnavano tematiko. Konkretni ukrepi v projektu so namreč odvisni tudi od predlogov sodelujočih deležnikov, udeležencev posameznih delavnic in drugih dogodkov ter dejavnosti za različne javnosti.

O projektu URBforDAN

V projektu URBforDAN – Upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih (angl. Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube Cities), ki se je začel 1. junija 2018, bomo vse 30. septembra 2021 nadgrajevali dosedanje dosežke in prizadevanja za ohranjanje mestnih »zelenih pljuč« in biotske raznovrstnosti. V prvi fazi smo se osredotočili na območje mestnega gozda na Golovcu, kjer smo že namestili novo opremo in ga obogatili z zanimivimi, poučnimi in informativnimi vsebinami, zdaj pa aktivnosti širimo še na Šmarno goro. 

Preberite tudi: