sreda, 9. 6. 2021

Krepimo zavest o pomenu mestnega drevja

V Ljubljani, kjer smo že drugo leto zapored prepoznani kot svetovno mesto dreves, bomo sodelovali na spletnem dogodku A tree awakening – Prebujenje zavesti o vlogi dreves in gozda v mestih.

Brezplačni spletni dogodek, ki bo potekal v okviru Evropskega zelenega tedna, organizirajo Evropski forum za urbano gozdarstvo, Evropski gozdarski inštitut in projekt CLEARING HOUSE. Potekal bo v petek, 11. junija 2021, namenjen pa je izvajalcem, raziskovalcem, oblikovalcem politik, novinarjem in prebivalcem, ki strmijo k bolj zeleni in odporni prihodnosti mest po Evropi in širše.

Ljubljana, svetovno mesto dreves

Na dogodku bomo predstavili tudi Ljubljano, prepoznano kot svetovno mesto dreves, ki skupaj s še dvema mestoma dreves – metropolitanskim območjem Barcelone in regijo glavnega mesta Bruselj - prevzema vodilno vlogo pri spodbujanju ključne vloge mestnih dreves v smeri bolj zelenih in odpornih mest ter urbanih regij. Mestna drevesa in gozdovi zagotavljajo vitalno infrastrukturo za zdravje prebivalcev in njihovo dobro počutje, varujejo in krepijo biotsko raznovrstnost ter soustvarjajo podnebno prilagojeno grajeno okolje. Omenjena mesta se razlikujejo po značaju, vendar so vsa zavezana k skrbi za mestna drevesa in gozdove v okviru zelene infrastrukture in izboljšanja lokalnih ekosistemskih storitev.
Na srečanju bodo predstavili tudi aplikacijo za samostojno raziskovanje mestnih dreves v omenjenih mestih, s katero se bodo uporabniki lahko seznanili s številnimi vlogami dreves v mestih, izzivih upravljanja z njimi in priložnostmi, ki jih ta omogočajo

Pomen mestnih dreves

Mestna drevesa in gozdovi so osrednjega pomena za biotsko pestrost in krepijo odpornost urbanih območij ob podnebni krizi. Na drevesa lahko torej gledamo kot na dragoceno infrastrukturo za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, hkrati pa prispevajo k večji socialni povezljivosti, zdravju in dobremu počutju ter tako izboljšujejo kakovost življenja različnih živih bitij. Zlasti med pandemijo COVID-19 se ljudje vse bolj obračamo k mestnim zelenim površinam. Nega mestnih dreves ostaja pomemben izziv za tiste, ki upravljajo mesta, skrb zanje ter spoštovanje in zagotavljanje njihove dolge življenjske dobe pa je zdaj bolj kot kdaj koli prej ključnega pomena za razvoj njihovega ekosistemskega potenciala.

V Ljubljani si prizadevamo ohraniti prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Skrbimo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih.

Zakaj je Ljubljana svetovno mesto dreves?

Mednarodno priznanje Tree cities of the World smo si v Ljubljani prislužili z izpolnitvijo petih zahtevanih kriterijev:

  • Vzpostavljena odgovornost: skrbimo za zeleno infrastrukturo in skupaj s strokovno službo in certificiranim arboristom skrbimo za mestno drevje.
  • Vzpostavljena pravila za ravnanje z drevesi: ravnanje z drevesi je opredeljeno v Odloku o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin, sprejeli pa smo tudi Protokol za izvajanje del v območju dreves in Smernice za načrtovanje, nego (vzdrževanje) in zaščito dreves na gradbiščih.
  • Vzpostavljena baza podatkov: imamo vzpostavljeno evidenco dreves, na podlagi katere lahko ocenimo stanje dreves in dolgoročno načrtujemo nego, sadnje in druge ukrepe.
  • Zagotovljena sredstva: v proračunu MOL imamo zagotovljena sredstva za izvajanje nege mestnega drevja.
  • Praznovanje/obeleževanje dreves: obeležujemo 28. november, dan drevesa, s katerim ozaveščamo javnost o pomembnosti vloge dreves v mestu. Lani smo v tem okviru izbrali drevo leta – povešavo bukev, ki stoji na vrtu pred hišo na Vodnikovi cesti 93.

Preberite tudi: