četrtek, 27. 8. 2020

Logbook - spremljamo mladinsko delo

V okviru pilotnega projekta Logbook 2.0 smo se 27. avgusta 2020 srečali s predstavniki mladinskih centrov, ki v Mestni občini Ljubljana uporabljajo orodje za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela.

Na srečanju smo pregledali vnesene aktivnosti mladinskega dela, ki kažejo na velik doprinos mladinskega dela v naši občini in na podlagi katerih bomo v prihodnje še naprej razvijali kakovostno mladinsko delo.

Kaj je Logbook

Sistem Logbook je razvila mreža KEKS, ki deluje na Švedskem.Ideja o prenosu sistema v Slovenijo se je začela na Europe Goes Local študijskem obisku na Švedskem maja 2018, ko smo predstavniki treh slovenskih občin in različnih organizacij v mladinskem sektorju ugotovili, da sistem odgovarja tudi na izzive mladinskega dela v Sloveniji.

Ljubljana v Logbooku

logbook statistika
Statistični podatki za obdobje 1. januar - 27. avgust 2020

V Ljubljani smo z izvajanjem pilotnega projekta Logbook začeli v začetku leta 2019. Sistem Logbook, v katerega je vključenih 14 ljubljanskih mladinskih centrov, nam omogoča redno spremljanje statističnih podatkov o aktivnostih in obiskovalcih mladinskih centrov, dodana vrednost pa so orodja za evalvacijo mladinskega dela, s katerimi mladinski delavci od mladih pridobijo povratno informacijo o svojem delu. Na podlagi teh podatkov se lahko mladinsko delo razvija in postaja še bolj kakovostno.

Mreža mladinskih centrov Ljubljana

Mrežo mladinskih centrov Ljubljana smo ustanovili leta 2017. Najprej so bili vanjo vključeni štirje četrtni mladinski centri, ki delujejo v okviru javnega zavoda Mladi zmaji, šest mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije, in mladinski center, ki deluje okviru Centra za socialno delo Moste - Polje. Leta 2019 se je pridružil Mladinski center Vič (Zavod Nefiks), letos pa še Mladinsko središče Vič, tako mrežo zdaj sestavlja že 14 mladinskih centrov.

Preberite tudi: