ponedeljek, 10. 10. 2022

Mednarodni dan brezdomcev

10. oktober je mednarodni dan brezdomcev. Ob tej priložnosti smo skupaj s člani društva Kralji ulice namestili spominsko ploščo na klopco v Miklošičevem parku.

Brezdomstvo - skrajna oblika revščine, s katero se žal vse bolj soočamo tudi v Sloveniji - je produkt širših družbenih sprememb in vse šibkejšega sistema socialne države. V najbolj vidnih oblikah je brezdomstvo prisotno v urbanih okoljih, v mestih, vzporedno s tem je v mestih večja tudi ponudba različnih storitev in programov, ki brezdomnim in vsem, ki jih brezdomstvo neposredno ogroža, nudijo različne oblike podpore in pomoči.

Zavetišča za brezdomne v Ljubljani

V Ljubljani trenutno delujejo tri zavetišča za brezdomne, katerih delovanje sofinanciramo na Mestni občini Ljubljana. V njih je prostora za nastanitev oziroma prenočitev do 70 oseb. Z zavetiščem na Poljanski cesti upravlja Center za socialno delo Ljubljana, ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje izvaja program zavetišča za brezdomne uporabnike nedovoljenih drog, manjše zavetišče ima tudi Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Poleg teh že več let sofinanciramo tudi programe nastanitvene podpore brezdomnim, ki se v Ljubljani v pretežni meri izvajajo v neprofitnih najemnih stanovanjih Javnega stanovanjskega sklada MOL, ki jih najemajo izvajalci omenjenih programov. V te programe so vključeni tako posamezniki kot družine, skupaj okoli 40 oseb.

Pomoč ranljivim skupinam

Poleg tega so najbolj ranljivi najemniki mestnih neprofitnih stanovanjskih enot, da ne zdrsnejo v brezdomstvo, deležni pomoči in podpore za ohranjanje varnega najemnega razmerja oziroma bivališča v okviru anti-deložacijske dejavnosti Javnega stanovanjskega sklada MOL (v okviru te dejavnosti je hkrati obravnavanih oziroma v reševanju 30 primerov posameznikov, parov in družin). Za preprečevanje in blaženje posledic brezdomstva ter pomoč v eksistencialni socialni stiski zagotavljamo tudi sredstva za denarne pomoči socialno najšibkejšim meščankam in meščanom (na podlagi občinskega odloka) ter sofinanciramo programe za preskrbo s hrano (izdaja paketov, topli obroki, suhi obroki), oblačili, obutvijo, programe higienske oskrbe za brezdomne, programe dnevnih centrov in terenskega dela, svetovalne programe (na primer za izhod iz prezadolženosti) ter za zdravstveno varstvo v Ambulanti s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja.

ploščica na klopci v Miklošičevem parku

Ob mednarodnem dnevu brezdomcev smo skupaj z Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice - najbolj prepoznavno nevladno organizacijo, ki v Ljubljani izvaja programe za brezdomne, raziskuje pojav brezdomstva ter opozarja na njegove uničujoče učinke -  na klopco v Miklošičevem parku namestili spominsko ploščico v opomin na prisotnost brezdomstva ter nujno obravnavo in ustrezno naslavljanje tega kompleksnega družbenega pojava.

Preberite tudi: