petek, 22. 11. 2019

Mednarodni dnevi akcij proti nasilju nad ženskami

25. novembra, na svetovni dan boja proti nasilju nad ženskami, se začenjajo mednarodni dnevi akcij proti nasilju nad ženskami - 16 dni svetovne kampanje za človekove pravice žensk, ki se bodo zaključili 10. decembra, na mednarodni dan človekovih pravic.

V teh dneh bodo tako v Ljubljani kot drugod po Sloveniji potekale različne aktivnosti, s katerimi bomo ozaveščali o nesprejemljivosti nasilja, na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani pa bo v ponedeljek, 25. novembra 2019, potekal strokovni posvet »Samo ja pomeni ja – zagate na področju preprečevanja in ustavljanja spolnega nasilja«.

Pomagamo žrtvam nasilja nad ženskami

Na Mestni občini Ljubljana smo letos sprejeli akcijski načrt Enakost spolov v MOL 2019 - 2022, v katerem smo se med drugim zavezali, da bomo vsako leto v okviru mednarodnih dni akcij proti nasilju nad ženskami zbirali sredstva (oblačila, hrana, potrebščine) za ženske in otroke, žrtve nasilja, ki so se umaknile v varen prostor. Letos bomo zbrana sredstva namenili Kriznemu centru za ženske in otroke, žrtve nasilja. 

V okviru kampanje bomo, tako kot zadnja leta, izvedli tudi preventivno kampanjo ozaveščanja o nesprejemljivosti nasilja nad ženskami. Naši javni zavodi bodo v svojih prostorih, LPP pa na avtobusih, brezplačno predvajali animirani oglas o nesprejemljivosti nasilja nad ženskami.

Nasilje nad ženskami je še vedno pereč problem, zato že vrsto let podpiramo prizadevanje nevladnih organizacij, ki bistveno pripomorejo k ozaveščanju ter prepoznavanju in zmanjševanju nasilja nad ženskami. Preko javnih razpisov sofinanciramo raznolike programe, ki so namenjeni tako ženskam in otrokom, žrtvam nasilja (npr. varne namestitve, svetovalnice) kot tudi povzročiteljem nasilja (delavnice) ter se aktivno vključujemo v različne aktivnosti ozaveščanja.

Preberite tudi: