ponedeljek, 3. 10. 2022

Mestno redarstvo praznuje

Mestno redarstvo MOL praznuje 30. obletnico delovanja. V tem času so se korenito spremenile pristojnosti in naloge redarstva, ki ima danes tudi v javnosti povsem drugačno podobo.

Mestno redarstvo Ljubljana ima svoje zametke delovanja v letu 1992, ko je delovalo pod okriljem tedanjega Mestnega sekretariata za komunalno gospodarstvo promet in zveze. Po reorganizaciji Mestne uprave se je Mestno redarstvo združilo z Mestno inšpekcijo in leta 2000 so se preselili v prostore na Proletarski ulici. Takrat so dobili naziv Inšpektorat.
Leta 2007 je s sprejetjem Zakona o občinskem redarstvu prišlo do korenitih sprememb v delovanju Mestnega redarstva Ljubljana. Glede na razsežnost samega dela in ločevanja zadev se je Mestno redarstvo odcepilo od Inšpektorata. Reorganizaciji je botrovalo tudi dejstvo, da je prišlo do sistemske ureditve Zakona o prekrških, ki je prenos pristojnosti odločanja sodišč preneslo na prekrškovne organe.
Danes je Mestno redarstvo MOL razdeljeno na tri odseke in samostojne izvajalce, skupaj je zaposlenih 55 ljudi.


Žan Papič je star ravno toliko kot Mestno redarstvo 

Kdo je mestni redar

Mestni redar je pooblaščena uradna oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje določene z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in ima opravljen preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja. S tem pridobi določena pooblastila za opravljanje nalog. Tako nas lahko opozori, izreče ustno odredbo, ugotavlja identiteto, opravi varnostni pregled, zaseže predmete, odredi zadržanje ali uporabi prisilna sredstva.

uniforme mestnih redarjev
Skozi leta so se spreminjale tudi uniforme mestnih redarjev. Do 6. oktobra 2022 si lahko v Desnem atriju Mestne hiše ogledate razstavo 30 let Mestnega redarstva Ljubljana.

Kje srečamo mestne redarje

Mestne redarje bomo srečali pri nadzoru varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, pri varovanju cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, pri skrbi za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, pri varovanju javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine ter pri vzdrževanju javnega reda in miru.
Pristojnosti mestnega redarstva se kar naprej širijo, tako jih javnost ne prepozna več kot represijo in kaznovanje, pač pa tudi kot preventivni organ.

Preberite tudi: