petek, 13. 1. 2023

Mladinske aktivnosti spodbujajo osebni razvoj mladih

Na Mestni občini Ljubljana od leta 2021 načrtno merimo učinke sofinanciranih programov in projektov za mlade. Veseli nas, da kar 90% mladih udeležencev meni, da so se sodelovanjem v projektni skupini naučili veliko novih stvari in so postali boljši pri prevzemanju odgovornosti, ustvarjalnosti, sodelovanju in kritičnem mišljenju.

Urad za mladino Mestne občine Ljubljana vsako leto na Javnem razpisu s področja mladinskega sektorja podpre mladinske projekte in programe, ki zajemajo zelo različne aktivnosti za mlade in z mladimi. Aktivnosti imajo zelo širok spekter vsebin in namenov, nas pa zanima, kako mladi ocenjujejo svojo izkušnjo sodelovanja v njih.

Rezultati raziskave, v kateri je sodelovalo 966 mladih, udeležencev in udeleženk sofinanciranih projektov in programov, kažejo na visok delež participacije mladih. Kar 97% mladih poroča o tem, da mladinski delavci upoštevajo njihove zamisli, ideje in občutke. 90% mladih udeležencev meni tudi, da so se sodelovanjem v projektni skupini naučili veliko novih stvari in so postali boljši pri prevzemanju odgovornosti, ustvarjalnosti, sodelovanju in kritičnem mišljenju.
"Sodelovanje pri aktivnostih mi je ogromno pomagalo. Naredilo mi je razliko ne samo v vsebinah ampak tudi in predvsem pri razvoju občutka skupnosti, da nekam pripadam, nekaj pomenim in lahko prispevam in da moj glas naredi razliko." (izjava udeleženke mladinskega projekta)

Rezultate raziskave si lahko ogledate tukaj, v nadaljevanju pa izpostavljamo nekaj izjav udeležencev mladinskih programov.

izjave udelezencev

Preberite tudi: