četrtek, 6. 8. 2020

Na kopališču Kodeljevo se številni mladi kopajo brezplačno

V sodelovanju z Energetiko Ljubljana, Zavodom Šport Ljubljana in društvom ŠKUC že 21. leto uspešno izvajamo projekt »Ljubljana mladim – Enostavno mladi«, s katerim mladim med 15. in 29. letom starosti omogočamo brezplačno kopanje na kopališču Kodeljevo.

Razdelili smo 500 brezplačnih vstopnic

Vstopnice, ki veljajo za mesec julij in avgust oziroma do zaključka kopalne sezone, smo razdelili tistim mladostnikom, ki zaradi slabšega finančnega položaja staršev ne zapuščajo mesta. Organizacije, ki jih v Mestni občini Ljubljana sofinancira Urad za mladino, prejmejo vstopnice preko razpisa, ki ga vsako leto pripravi Društvo Škuc. 

V letošnjem letu so vstopnice prejeli: 

 • Združenje Drog Art
 • Zavod Voluntariat
 • Društvo za preventivno delo
 • CSD Ljubljana, Enota Lj. Moste Polje, CONA - Skupnostni programi za mlade
 • Društvo tabornikov Rod Črnega mrava
 • Krizni center za mlade Ljubljana
 • Športno društvo Šmartno Tacen
 • Društvo Salezijanski mladinski center Rakovnik
 • Društvo Ključ - center za boj roti trgovini z ljudmi
 • Društvo romski informacijski znanstveno raziskovalni center-Anglunipe
 • Zveza ŠKIS
 • Društvo Ženska svetovalnica
 • CUDV Draga
 • Društvo Projekt Človek
 • Mladinsko središče Vič
 • Društvo za kulturo inkluzije
 • Center za socialno delo, Enota Ljubljana - Center
 • Zavod MISSS -dnevni center Skupaj v skupnosti
 • Sindikat Mladi plus
 • Zavod TransAkcija
 • Socialna akademija
 • Združenje Sezam/Mladinska postaja Moste
 • Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico
 • Zavod MEPI - mednarodno priznanje za mlade
 • Društvo za nenasilno komunikacijo
 • Zavod Bob
 • SKI) Gor
 • Zavod Nefiks
 • Javni zavod Mladi zmaji
 • Kulturno umetniško društvo Anarhiv

164

165

Projekt je pomemben prispevek h kakovostnemu in varnemu preživljanju prostega časa med šolskimi počitnicami. 

Preberite tudi: