torek, 21. 2. 2023

Na Petkovškovem nabrežju bomo odstranili stara, nestabilna drevesa

Na Petkovškovem nabrežju, kjer med Resljevo in Rozmanovo ulico poteka prenova, bomo zaradi zagotavljanja varnosti v sredo, 22. februarja 2023, začeli z odstranjevanjem prvih treh zelo nestabilnih starih lip. Na tem območju bomo zasadili 20 novih, nadstandardno velikih velikolistnih lip, s katerimi bomo obnovili in podaljšali tamkajšnji drevored.

Arboristični pregled omenjenih treh lip je pokazal, da obstaja povečana nevarnost odloma dreves zaradi mehanskih poškodb korenin in prisotnih razkrojnih procesov. Na podlagi strokovnega mnenja, meritev, več terenskih ogledov ter usklajevanja s strokovnimi službami smo sprejeli odločitev o odstranitvi nestabilnih dreves. Pri tem smo se posvetovali tudi z Zavodom RS za varstvo narave in Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine ter pridobili mnenja dr. Jožeta Bavcona in dr. Blanke Ravnjak iz Botaničnega vrta, dr. Lene Marion iz podjetja Tisa d.o.o. in prof. dr. Roberta Brusa z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

korenine
Poškodovane in razkrojene korenine na enem od obstoječih dreves. (foto: Tisa d.o.o.)

Na tem območju trenutno stoji deset lip (7 starih in 3 mlade), zasadili pa bomo dvajset novih nadstandardno velikih dreves velikolistnih lip, da bo drevored v čim krajšem času dosegel želen estetski, ekološki in socialni učinek.

Prenova Petkovškovega nabrežja dobro napreduje

Del Petkovškovega nabrežja od Zmajskega mostu proti Rozmanovi ulici, ki ga prenavljamo od junija lani, že dobiva bolj lično podobo, ki se vizualno navezuje na ureditev preostalega dela nabrežja. Po zaključku del bo območje prijetnejše predvsem za pešce in kolesarje ter osebe z oviranostmi, dostop za motorna vozila bo omejen. Tako bomo mestno središče povezali z novim Centrom Rog in revitalizirali obvodno os v smeri proti prenovljeni Cukrarni.

Urejamo enovito tlakovano površino iz naravnega kamna, granitnih kock in porfida, brez višinskih razlik in ovir. Izvedli bomo nove vhode do objektov z granitnimi stopnicami in kanaliziran sistem odvodnjavanja meteornih voda. Na brežini Ljubljanice bomo namestili betonske klopi, stojala za kolesa, pitnike in drugo urbano opremo, vključno z ograjo ob reki, zaščitnimi rešetkami za drevesa, potopnimi zbiralnicami in uličnimi koši za odpadke, količki za omejevanje prometa in potopnimi stebrički.
Pred Centrom Rog bomo uredili ložo, ki bo poudarjala vhod v objekt. Prav tako bomo v celoti obnovili obstoječo ulično razsvetljavo. Sočasno z obnovo Petkovškovega nabrežja je predvidena izgradnja nove javne komunalne infrastrukture v okviru Centra Rog, ki obsega novo vodovno, elektro-energetsko, kanalizacijsko in plinovodno omrežje.
 

Preberite tudi: