ponedeljek, 3. 6. 2019

Na svetovni dan kolesarjenja je meščanke in meščane razveselilo novo postajališče koles BicikeLJ

Svetovni dan kolesarjenja v Mestni občini Ljubljana še posebej radi obeležujemo, saj smo na področju trajnostne mobilnosti in izboljšanih pogojev za kolesarje vedno boljši.

Združeni narodi so 3. junij  razglasili za svetovni dan kolesarjev – World Bicycle Day, ki je namenjen tako spodbujanju te trajnostne oblike prevoza kot opozarjanju držav in lokalnih skupnosti, da morajo kolesarjenje upoštevati v razvojnih strategijah in pri izgradnji infrastrukture.

Kolesarjenje je vse bolj priljubljen in pogost način mobilnosti po Ljubljani 

Kolesarjenje je vse bolj priljubljen in pogost način premikanja po Ljubljani, zato si vseskozi prizadevamo tako za izboljšanje kolesarske infrastrukture kot spodbujanje te oblike mobilnosti, ki viša kakovost življenja v mestu. Stanje in dosežke od leta 2012 dokumentiramo v dvoletnih kolesarskih letopisih (ang. bicycle account), ki javnost seznanjajo predvsem s statističnimi podatki o kolesarjenju v mestu. Letopisi obenem tudi kažejo, kako uresničujemo kolesarski del Prometne politike MOL (2012) in Celostno prometno strategijo (2017), hkrati pa se s posnetkom stanja, izvedenih ukrepov in dejavnosti ter načrtov zavedamo, kako na tem področju napredujemo in kaj je potrebno še izboljšati.

Približno 25 km novih kolesarskih površin v letih 2018 in 2019

Kolesarsko infrastrukturo stalno izboljšujemo in v letu 2018 smo izvedli številne novosti. Zgradili ali obnovili smo površine za kolesarje v skupnem seštevku skoraj 7 km, in sicer na Gosposvetski cesti, Dalmatinovi ulici, Grablovičevi ulici med Bolgarsko in Potrčevo, Livarski ulici, Prešernovi cesti med Bleiweisovo in Šubičevo ter na Hradeckega cesti.

Letos smo izvedli in je v teku oz. načrtu več prenov cest, ulic in javnega prostora.

Pričakujemo, da bodo kolesarji v letu 2019 pridobili vsaj 18 km novih ali prenovljenih površin, in sicer s prenovo Trubarjeve ulice, Prešernove ceste med Šubičevo in Trgom MDB, Erjavčeve in Parmove ceste skupaj z ulico Bežigrad, Dunajske, Vodnikove, Drenikove, Poljanske ter Litijske ceste.

V sklopu projekta Čisto.Zate še druge prenove cest z izboljšanjem razmer za kolesarje

Logo Cisto zate

Cisto zate Logotip 16

V načrtu so še drugi projekti – prenove cest z izboljšanjem razmer za kolesarje v sklopu velikega kohezijskega projekta Čisto. Zate. Ta obsega odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in dograditev javne kanalizacije na območjih aglomeracij po posebnem operativnem programu, pri čemer bomo preuredili tudi celotno cestno površino.

Novo postajališče BicikeLJ

Od danes dalje obratuje novo postajališče BicikeLJ št. 60, in sicer na lokaciji Mercator Market Celovška cesta 163. Tako je sedaj v sistemu 60 postajališč in 600 koles.

61671573 2618858061477196 3812689713299456 o

V povprečju je vsako kolo iz sistema BicikeLJ v enem dnevu uporabljeno kar osemkrat

Podatki o uporabi sistema BicikeLJ kažejo izjemno rast izposoj in aktivnih uporabnikov koles. V letu 2018 smo namreč v sistemu Bicikelj zabeležili 1.094.144 izposoj koles, ob koncu leta pa smo imeli dobrih 37.000 aktivnih uporabnikov koles.

Uporabnikom je bilo konec leta 2018 na voljo že 590 koles na 59 postajah. Od 12. maja 2011, ko je sistem BicikeLJ pričel delovati, je bilo opravljenih skoraj 6 milijona izposoj koles. Povprečen čas posamezne izposoje je bil 16 minut. Odstotek brezplačnih izposoj (znotraj prve ure) je bil 99 %. Kolo si največkrat izposodimo na Cankarjevi ulici pri Nami, na Kongresnem trgu in Prešernovem trgu.

Načrtujemo širitev sistema

V prihodnjih dveh letih bomo uredili še 14 novih postajališč, dogovori glede širitve še potekajo. 

Največ pobud za širitev sistema prejemamo za območja, kjer postajališč še ni v neposredni bližini, npr. v smeri Dolenjske, na Rudniku. Nekaj pobud se nanaša tudi na strnjene soseske (npr. pri stolpnicah v Dravljah), zaradi velikega povpraševanja pa nekateri izražajo tudi želje po dodatnih postajališčih, poleg že obstoječih, npr. v Fužinah. Priljubljene točke, kjer si občani želijo postajališče Bicikelj, so tudi rekreacijske zelene površine (npr. Koseški bajer, Golovec …), dobili pa smo tudi več predlogov za širitev zunaj obvoznice.

Preberite tudi: