petek, 18. 10. 2019

Nacionalni mesec skupnega branja uspešno zaključen

V Mestni občini Ljubljana ter javnem podjetju Ljubljanski potniški promet smo veliki podporniki akcije Nacionalni mesec skupnega branja, ki se je zaključila s 13. oktobrom.

V dobrem mesecu dni je bilo po vsej Sloveniji organiziranih 730 dogodkov  234 izvajalcev, ki so na najrazličnejše načine spodbujali otroke in mladino, družine ter odrasle k (skupnemu) branju in druženju ob knjigi; predstavnike stroke pa k razmisleku o tem, na kakšne načine sistemsko izboljšati bralno pismenost in bralno kulturo pri najrazličnejših ciljnih skupinah.

O projektu

Projekt si prizadeva z najrazličnejšimi dejavnostmi dvigniti zavedanje ljudi o pomenu in pomembnosti branja, z njim želimo spodbuditi vse generacije k branju, izposoji in k nakupu knjig. Opozarjamo na odlično mrežo splošnih knjižnic v Sloveniji, a tudi na pomen trdne založniške in knjigotrške mreže.

Pobuda sprejeta in lepo živi

Že leta 2018 so Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije skupaj z mestnimi knjižnicami v Ljubljani, Mariboru in Kranju dali pobudo, da bi vsako leto v času med mednarodnim dnevom pismenosti, ki ga obeležujemo 8. septembra, ter zadnjim dnem Tedna otroka® v začetku oktobra organizirali Nacionalni mesec skupnega branja.

K projektu so pobudniki povabili številne ustanove in posameznike, ki v Sloveniji ter v zamejskem in tudi zdomskem prostoru skrbijo za spodbujanje branja in bralne kulture. Ker se je komunikacijska akcija izkazala za zelo uspešno, smo se odločili, da postane vsakoletna nacionalna akcija promocije branja. Pomen spodbujanja skupnega branja v celotnem slovenskem kulturnem prostoru je prepoznal tudi predsednik države Borut Pahor, ki je letos drugič postal častni pokrovitelj projekta.

Evropa bere

Letos se je Slovenija z NMSB19 pridružila evropski bralni kampanji EUReads (Evropa bere), ki povezuje obstoječe bralne dejavnosti, s katerimi različne organizacije iz držav Evropske unije spodbujamo zavedanje o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Cilj kampanje je, da bi vsak državljan postal bralec in bi polno sodeloval v evropski družbi. Zavezo o aktivnem podpiranju prizadevanja za boljšo pismenost so podpisali dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tanja Kerševan Smokvina, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, in Renata Zamida, direktorica Javne agencije za knjigo.
S pridružitvijo h kampanji EUReads se je Slovenija zavezala, da bo skrbela za načrten razvoj bralne pismenosti in bralne kulture pri nas, tako na področju vzgoje in izobraževanja kot na področju kulture, kar je tudi dolgoročni cilj pobudnikov Nacionalnega meseca skupnega branja.

Beremo naprej

Skupaj bomo brali še naprej, saj se NMSB nadaljuje v okviru nacionalne komunikacijske akcije Beremo skupaj, ki bo trajala vse do konca leta 2019. Dogodkovnik na spletni strani https://nmsb.pismen.si pa bo po novem odprt ves čas, zato vabimo organizatorje in obiskovalce k vpisu in obisku.

Bibliobus1 vir Mestna knjiznica Ljubljana

Ljubljana nosi naziv Mesto literature

Ljubljana je 11. decembra 2015 prejela stalni naziv mesto literature, ki ga Unesco podeljuje mestom z bogato literarno dediščino in živahnim sodobnim literarnim utripom, ki se zavedajo pomena kulture in knjige za trajnostni razvoj mesta.

Branju prijazna občina

V letu 2017 smo prejeli certifikat Branju prijazna občina, ki je namenjen spodbujanju lokalnih skupnosti za razvoj bralne pismenosti, branja in bralne kulture. 

Naziv Branju prijazna občina podeljujejo Združenje splošnih knjižnic, Ministrstvo za kulturo RS in Skupnost občin Slovenije, s njim pa želijo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture ter k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

140930 otovoritev prenovljene knjiznice Savsko naselje nrovan 20

Preberite tudi: