četrtek, 23. 12. 2021

Nadaljujemo z delom z invazivnimi tujerodnimi rastlinami

Z aktivnostmi, povezanimi s predelavo tujerodnih invazivnih rastlin, nadaljujemo tudi po zaključku evropskega projekta APPLAUSE, v okviru katerega smo raziskovali predelavo teh rastlin v uporabne izdelke in vhodne surovine za industrijo.

Zakaj predelujemo invazivne tujerodne rastline?

Invazivne tujerodne rastline so v svetovnem merilu že nekaj desetletij prepoznane kot eden najpomembnejših razlogov za upadanje biotske pestrosti. Povzročajo lahko tudi gospodarsko in okoljsko škodo, nekatere so škodljive za zdravje ljudi, saj lahko povzročajo alergije, kožne reakcije in vnetja. Podobno kot druga mesta se tudi Ljubljana sooča s problematiko širjenja invazivnih tujerodnih rastlin. Že od leta 2014 izvajamo družbeno odgovorno kampanjo Rokavice gor!, ki je namenjena izobraževanju meščank in meščanov o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst. Med letoma 2017 in 2020 smo sodelovali tudi v evropskem projektu APPLAUSE, v okviru katerega smo razvili kar 65 načinov predelave biomase invazivnih tujerodnih rastlin v uporabnega izdelke in vhodne surovine za industrijo.

Kaj je projekt APPLAUSE

V proces prepoznavanja, odstranjevanja in predelave invazivnih tujerodnih rastlin smo vključili več kot 3.200 meščank in meščanov. Med drugim smo izdelali 339 lesnih izdelkov, več kot 6 ton papirja iz japonskega dresnika, robinije in kanadske zlate rozge, pridobili 30.000 podatkov za 121 rastlinskih vrst na 20.000 rastiščih. Povezali smo 92 raziskovalcev in 375 dodiplomskih in podiplomskih študentov, razvili 8 novih materialov, 33 novih receptov, 5 novih metod in 2 nova procesa. Za izvedeno delo smo že pridobili 1 patent (Rusija), 4 so še v postopku preverjanja, ter vzpostavili 5 ločenih, samostojnih krožnih poslovnih modelov.

Z aktivnostmi nadaljujemo tudi po zaključku projekta

V prostorih Inštituta za celulozo in papir na Bogišićevi 8 v Ljubljani izvajamo Izobraževalne delavnice z ogledom pilotnega papirnega stroja. Namen delavnic je izobraževanje o osnovah papirništva za skupine ali posameznike. Nudimo ustvarjalni dan za otroke do šestega leta starosti, tehnični dan za osnovnošolce in srednješolce, delavnico na temo uporabe papirja v vsakdanjiku. Delavnice pripravimo tudi po željah udeležencev.
Kontakt: dr. Tea Kapun, tea.kapun@icp-lj.si

applause izdelki2
izdelki iz tujerodnih invazivnih rastlin

Na Bregu 22, v prostorih studia tipoRenesansa izvajamo delavnice izdelave plakatov z lesenimi črkami za visoki tisk. Namen delavnic je spoznati staro tiskarsko tehniko in si skozi ustvarjalno igro s črkami izdelati plakat.
Kontakt: Marko Drpić, marko.drpic@tiporenesansa.com

V bežigrajskem Kraterju, ustvarjalnem laboratoriju v gradbeni jami (na presečišču Peričeve ulice, Topniške ulice in Dunajske ceste), društvo TRAJNA izvaja družbeno in okoljsko odzivna izobraževanja, ki oblikovalce, arhitekte ter ostale ustvarjalne meščanke in meščane vabijo k oblikovanju izdelkov iz papirja in lesa invazivnih tujerodnih rastlin. Izobraževanje je namenjeno prenosu znanja ter razvoju novih partnerstev oz. projektnih ali poslovnih idej.
Kontakt: Gaja Mežnarić Osole in Andrej Koruza, info@trajna.si

JP VOKA SNAGA v papirni in lesni predelavnici PAPLAB na Povšetovi ulici 6 izvaja izobraževalno-ustvarjalne delavnice z namenom širjenja osnovnega znanja o papirju, lesu in kulturi 'naredi sam'. Ozaveščenost o uporabnosti invazivnih rastlin ponuja trajnostno rešitev, kako lahko ravnamo z njimi v prihodnje. Izobraževanje vključuje programe za skupine ali individualno izobraževanje (naravoslovno-tehnične dni za otroke od šestega leta starosti, najem papirne delavnice z mojstrom), pripravljeno po meri udeležencev.
Kontakt: Meta Vidovič, meta.vidovic@vokasnaga.si

bozicna jelka z okraski
V okviru projekta smo izdelali tudi novoletno smreko z okraski

Naredi sam 

Invazivne tujerodne rastline lahko predelate tudi sami. V pomoč vam bodo DIY katalog izdelave izdelkov, Izdelava domačih pripravkov iz invazivnih tujerodnih rastlin v varstvu gojenih rastlin in Priročnik za barvanje tekstilij in tiskanje papirja z barvili pridobljenimi iz invazivnih tujerodnih rastlin, ki jih najdete v rubriki Projekt Applause

Pripravili smo tudi številne videe za izdelavo izdelkov iz tujerodnih rastlin, med drugim sita za izdelavo papirja, papirnega lončka, semenskega papirja, cvetlične ovojnice, servirne deske, ksilofona, okvirja za sliko in gnezdilnice z zeleno streho.

Vse si lahko ogledate na YT kanalu Mestne občine Ljubljana

Invazivne tujerodne rastline so lahko tudi okusen obrok.

sladica iz invazivnih rastlin
Štrboncljeva sladica

Posneli smo pripravo topinamburjevega quicha in čipsa, topinamburja z lisičkami, štrboncljeve sladice in hladne juhe, robinijeve zmrzline, smoothija, čatnija in čokoladne pena iz štrbonclja, kremne juhe iz topinamburja in ajdove kaše s topinamburjem.

Ostale video recepte najdete na YT kanalu Mestne občine Ljubljana.

Oddaja invazivnih tujerodnih rastlin v Zbirnem centru Povšetova

V začasnem zbirnem centru na Povšetovi ulici 2 v Ljubljani smo leta 2018 uredili poseben prostor, kamor ste meščanke in meščani lahko prinesli odstranjen rastlinski material enajstih invazivnih tujerodnih rastlin. Od leta 2021 tam zbiramo le še japonski in češki dresnik ter orjaško in kanadsko zlato rozgo, ostale vrste po potrebi. Invazivne tujerodne rastline lahko, v skladu z navodili za predajo, oddate tudi v zabojnik za kompostiranje ali sežig. 

 

Preberite tudi: