torek, 24. 9. 2019

Skrbimo za varnost ptic na Koseškem bajerju

Na iztoku Koseškega bajerja smo dopolnili rešetke, s čimer smo zagotovili večjo varnost ptic.

V preteklosti se je zaradi relativno širokih in navpičnih rešetk lahko zgodilo, da je v odtok zašla manjša vodna ptica. Da bi takšne nesreče preprečili, smo na rešetko namestili dodatno mrežo, nad iztok pa tudi varovalno ograjo.

Zavarovano območje Koseškega bajerja

Koseški bajer sodi v Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, katerega poslanstvo je ohranitev številnih naravnih vrednot, velike biotske raznovrstnosti, krajinske pestrosti in naravnih procesov. 

Preberite tudi: