sreda, 29. 6. 2022

Nagradili smo pomoč in požrtvovalnost

V Mestnem muzeju Ljubljana smo v torek, 28. junija 2022 podelili priznanja Mestne občine Ljubljana s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Plakete in zahvalne listine s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana podeljujemo že od leta 2002, z njimi pa želimo izraziti hvaležnost do posameznikov oziroma organizacij, ki s svojim delom, požrtvovalnostjo, znanjem in nesebičnostjo pomagajo meščankam in meščanom Ljubljane ob nesrečah.

Plaketo je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Medno

prejemnik plakete

Prostovoljno gasilsko društvo Medno je v letu 2020 praznovalo 100 let obstoja. Društvo je ves čas svojega delovanja skrbelo za požarno varnost svojega požarnega okoliša, prav tako pa so člani društva hiteli na pomoč prizadetim v bližnji in daljni okolici. V zadnjih leti so tako nudili pomoč pri poplavah v Ljubljani 2010 in 2014, prav tako so leta 2014 pomagali prizadetim ob žledolomu. Kot ena izmed enot so gasili obsežnejši požar na Cesti dveh cesarjev ter večkratni gozdni požar na Šentviškem hribu
PGD Medno s svojimi člani pomaga pri izvedbi različnih dogodkov v Ljubljani, kot so Ljubljanski maraton, Maraton Franja, majski Tek trojk, Mednarodni vaji vodnikov reševalnih psov in še bi lahko naštevali.
Ključnega pomena pri krepitvi sistema Varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je PGD Medno izkazalo z razvojem in zagotavljanem članov v enoti za logistiko, ki je zadolžena za pomoč silam zaščite, reševanja in pomoči, za zagotavljanjem prehrane na daljših intervencijah.

Zahvalno listino je prejela mag. Marjana Lutman

prejemnica listine

Mag. Marjana Lutman, univ. dipl. inž. grad., je od leta 1985 zaposlena na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Od leta 2013 je vodja Odseka za potresno inženirstvo na ZAG. Pri obnovi Posočja po zadnjih potresih leta 1998 in 2004 je sodelovala pri raziskavah učinkovitosti sanacije.
Od leta 1997 dalje sodeluje pri načrtnih prizadevanjih Mestne občine Ljubljana za izboljšanje potresne varnosti. Najprej z ocenjevanjem potresne odpornosti ranljivosti in odpornosti stavb iz pristojnosti MOL, torej stavb Zdravstvenega doma Ljubljana, Gasilske brigade Ljubljana, gasilskih domov, vrtcev, osnovnih šol in stavb mestne uprave ter javnih podjetij. Nato z izboljševanjem metode za izvajaje ocenjevanja posameznih stavb. Sledi njeno sodelovanje pri razvoju splošnega modelnega ocenjevanja stavb, kar se od leta 2011 razvije v projekt POTROG. To vodi v sodelovanje pri ozaveščanju strokovne, upravne, politične in splošne javnosti ter lastnikov stavb o stanju potresne odpornosti in ranljivosti stavb. Prav tako pa sodelovanje seže tudi na področje usposabljanja in vaj organov vodenja Civilne zaščite.
Mag. Marjana Lutman je s svojo strokovnostjo in osebno zavzetostjo, ki daleč prekaša delovne obveznosti, tlakovala zavedanje o potresni ranljivosti in odpornosti stavb na območju Ljubljane. Širjenje vedenja in znanja je dolgotrajen proces, ki zahteva veliko mero potrpljenja ter zavzetosti. Na podlagi njenega dela, naj bo to v okviru različnih delovnih skupin ali samostojno, smo lahko v Ljubljani izboljšali načrte zaščite in reševanja ter oblikovali postopek hitrega ocenjevanja stanja na terenu po potresu.
Njen hiter odziv in odgovor na marsikatero strokovno vprašanje, ki se lahko dnevno pojavi tako na Oddelku za zaščito in reševanje kot v javnosti, je v veliko pomoč in reši marsikatero dilemo hitro in smiselno.

Zahvalno listino je prejel Primož Jamšek

prejemnik listine

Primož Jamšek je na Slovenski filantropiji zaposlen kot vodja aktivnosti na področju prostovoljstva.
V času prvega in drugega vala Covid 19 prevzel nalogo sprejema, usposabljanja in vodenja spontanih prostovoljcev, ki so s svojo zavzetostjo želeli pomagati, a niso bili vključeni v druge organizacije zaščite, reševanja in pomoči.
Breme usklajevanja prevozov zaposlenih v Domove starejših občanov iz oddaljenih krajev je vsakodnevno zavzeto in vestno izvajal ter sporočal vsem deležnikom.
Primož Jamšek je pomagal tudi pri zagotavljanju prostovoljcev za delo v UKC Ljubljana, Psihiatrični kliniki in DSO-jih, ko je bila pandemija v polnem razmahu in je bilo veliko obolelih tako med oskrbovanci in zaposlenimi.
Kar je izjemno, je tudi dejstvo, da ni usklajeval prostovoljce samo na območju Ljubljane, temveč tudi na območju celotne Slovenije.

Zahvalno listino je prejel Tilen Kreft

prejemnik listine

Tilen Kreft je kot član taborniške enote ZARE MZT v preteklih letih pokazal izjemno pripadnost in pripravljenost na vsakršno in vselejšnjo pomoč̌. Udeležil se je prav vseh vaj, usposabljanj in akcij, pri katerih je enota ZARE MZT zagotavljala svoje prostovoljce. Poleg aktivnega udejstvovanja v taborniški organizaciji je aktiven operativni gasilec v PGD Ljubljana Rudnik.
V času 1. vala epidemije Covid 19 je sodeloval pri pripravi zasilne nastanitve v Športnem centru Ježica za 180 oseb ter sočasno bil eden izmed prvih prostovoljcev v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana.
Z njegovo zavzetostjo in spodbujanjem udeležbe in delovanje tabornikov v civilni zaščiti je pripomogel k pomladitvi enote in povečanju članstva enote.

Zahvalno listino so prejeli Prostovoljno gasilsko društvo Ljubljana Brdo, Nadgorica, Ljubljana Šentvid in Vič

prejemniki listine

Prostovoljna gasilska društva, ki so tu pred nami so v preteklih letih dopolnila vsako 100 ali celo več let. Najstarejše šteje 140 let.
Vsa društva so pomemben gradnik družbe tako na svoji lokalni kot tudi na občinski ravni.
Primarne naloge so seveda miren spanec občank in občank, vedoč da lahko kadarkoli računajo na nesebično pomoč gasilk in gasilcev v nesreči, nas si bo požar, povodenj, potres ali druga nesreča. Njihovo požrtvovalno in zavzeto delovanje presega raven prostovoljstva in ga je praktično nemogoče finančno in materialno ovrednotiti.
Društva so sodelovala na vseh večjih vajah in intervencijah v samostojni Sloveniji.
Posebno moramo omeniti delo z mladino, ki je ključnega pomena za nadaljnje rodove vestnih, delovnih in požrtvovalnih oseb, ki tvorijo njihova društva.
S svojimi člani pomagajo pri izvedbi vseh večjih športnih in kulturnih dogodkov, ki jih organizira Mestna občina Ljubljana ter tako prispevajo in pomagajo izven okvirjev sistema Varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Zahvalno listino so prejeli Suzana Anžur, Gorazd Breskvar, Mitja Rudel in Tine Juvan

prejemniki listine

29. september 2021 bo datum, ki ga bodo ljubljanski gasilci še dolgo pomnili. Nad Ljubljano se je malo pred 21. uro razbesnelo močno neurje. V zelo kratkem času so padle ogromne količine padavin.
Skupno število intervencij, ki so jih opravili iz naslova omenjenega neurja, je bilo kar 426. Od tega jih je bilo veliko tudi na objektih, ki so pomembni za delovanje tako občine, kot tudi države. Poleg Gasilske brigade Ljubljana, sodelovalo še 33 Prostovoljnih gasilskih društev.
Ključno vlogo pri odzivu na dogodek so odigrali Suzana Anžur, Gorazd Breskvar, Mitja Rudel in Tine Juvan, ki so tako ali drugače bdeli nad celotno intervencijo, sprejemali odločitve in podajali usmeritve enotam na terenu, prevzemali in analizirali informacije s terena, načrtovali operacije za prihodnje ure ter določali prednostne naloge.
Profesionalen, zavzet in odločen odziv prej omenjenih posameznikov so bili ključnega pomena za hiter in učinkovit razplet intervencije.

Zahvalno listino so prejeli Ana Inkret, Janez Plevnik in Đulaga Huskić

prejemniki listine

Ana, Janez in Đulaga so člani Rdečega križa Slovenije – Območno združenje Ljubljana. Vsi trije delujejo v Nastanitveni enoti ter v Enoti za prvo psihosocialno pomoč. Vsem trem je skupno, da so najbolj zanesljivi, zagnani, delavni in pozorni člani obeh enot. S svojim zgledom in delom motivirajo tudi druge članice in člane ter svoja vedenja in znanja delijo naprej.
Ana Inkret je članica enote za prvo psihosocialno pomoč od ustanovitve enote leta 2016. S svojim znanjem in zavzetostjo pomaga tudi v Službi za poizvedovanje in navezovanje družinskih stikov, ki jo organizira Rdeči križ Slovenije.
Đulaga Huskić je v nastanitveni enoti je zadolžen za varnost, aktiven pa je tudi pri reševanju vseh tehničnih zagat. S svojim bogatim znanjem pomaga pri popravilu elektro napeljav, pri gradbenih in drugih delih.
Janez Plevnik je v enoti za nudenje psihosocialne pomoči prevzel več dolgotrajnih primerov osebnega spremljanja zaradi nastalih razmer po nesreči. Uporabnikom je v podporo in pomoč pri zagotavljanju osnovnih življenjskih pogojev. Posveti se reševanju najbolj kompleksnih primerov.

Nagrajena tudi sodelavca Mestne uprave

Sodelavca Službe za digitalizacijo Vitomir Wolf in Oddelka za zaščito in reševanje Željko Gudžulič sta skupaj s Cirilom Bricljem, Andrejem Maroltom, Stojanko Petek in Gasilsko enoto Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana prejela bronasti znak Civilne zaščite.

Ciril Bricelj, Andreja Marolt in Stojanka Petek so člani Enote za logistiko Mestne občine Ljubljana. Vsi trije so vestni, pridni in delovni člani enote, ki zagotavlja prehrano na terenu tako ljubljanskim silam za zaščito in reševanje na vajah in intervencijah, kot tudi državnim enotam. Aktivno so sodelovali na mednarodnih vajah vodnikov reševalnih psov, gašenju gozdnih požarov v Besnici, ter bili ključni del preskrbe slovenskih enot z visoko zmogljivih črpalk na mednarodni vaji v Romunij.
Vito Wolf in Željko Gudžulič sta člana Službe za podporo štaba Civilne zaščite MOL. Vrsto let sta aktivno in zavzeto vpeta v delovanje Službe na področju razvoja IKT storitev za potrebe mestnih sil zaščite, reševanja in pomoči. V času epidemije Covid 19 sta skupaj zasnovala učinkovit sistem poročanja mestih služb o stanju na terenu ter številčnemu stanju zalog osebne varovalne opreme.
Gasilka enota Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je bila ustanovljena leta 2001. Njihove osnovne dejavnosti so preventiva, operativa in izobraževanje zaposlenih. Posebno pozornost posvečajo usposabljanju zaposlenih za gašenje začetnih požarov in izvedbi evakuacije bolnikov in obiskovalcev v UKC Ljubljana ob požaru, potresu ali drugemu izrednemu naravnem dogodku. Samo v preteklem letu so izvedli 150 evakuacijskih in požarnih vaj, ter izpeljali 1059 manjših intervencij (gašenje začetnih požarov, reševanje iz dvigal ipd.).

 

Preberite tudi: