Priznanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Priznanja s področja civilne zaščite

Priznanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana podeljujemo od leta 2002 in pomenijo zahvalo organizacijam in posameznikom, ki s svojim izjemnim delom, dosežki, požrtvovalnostjo, znanjem in nesebičnostjo pomagajo meščankam in meščanom Ljubljane ob nesrečah.