petek, 18. 12. 2020

Nov drevored na Tržaški cesti

V okviru prenove Tržaške ceste sadimo več kot 260 dreves, s čimer bomo dodatno ozelenili to območje.

Nova drevesa vzdolž celotnega območja ceste bodo kolesarjem in pešcem omogočila prijetnejše gibanje, poleg tega pa drevje izboljšuje tudi mikroklimo in zrak, pripomore k zadrževanju meteornih voda, poleti pa blaži vročino.

Medonosna drevesa in živa meja

Po končani prenovi bo kolesarske površine skoraj na celotni dolžini spremljal 1,5 m širok zelen pas z novim drevoredom.
Ob kolesarski stezi je predvidena zasaditev manjših avtohtonih, medonosnih dreves raznolikih vrst (skorš, rešeljika, mokovec, okrasna hruška, maklen, drevesna oblika rumenega drena, glog), katerih vzdrževanje je nezahtevno. Večja drevesa (lipa, mali brest) pa bomo umestili na tista območja, kjer se prostor razširi. Na nekaterih delih bodo cestišče in površine za pešce ter kolesarje še dodatno ločeni z živo mejo.

Prvi primer sajenja po Stockholmskem sistemu

Na delu od Tobačne do križišča z Oražnovo ulico (na severni strani ceste) smo na podlagi dobrih izkušenj iz tujine predvideli sajenje dreves po t. i. gobastem oz. Stockholmskem sistemu. Gre za poskusno uvajanje novega načina urejanja sadilnih jam, pri katerem strukturna tla omogočajo dobro zračenje ter razvoj korenin na veliki prostornini in razmeroma daleč v globino. Ta sistem omogoča tudi odvajanje meteorne vode (iz strešnih površin) v naraven teren, kar ima večplastno korist: manjšo obremenitev meteornega kanala in tudi boljše razmere za rastline.
S poskusnim uvajanjem Stockholmskega sistema sajenja odpiramo možnosti za še uspešnejše ozelenjevanje Ljubljane, kar je posebej pomembno tudi zaradi podnebnih sprememb, s katerimi se soočajo mesta.

Več o prenovi Tržaške ceste, ki sodi v projekt ureditve kolesarske mreže v MOL, podprt z mehanizmom CTN, preberite tukaj.

 

Preberite tudi: