ponedeljek, 7. 10. 2019

Nova urejena pešpot na Rožnik

Ob Gozdarskem inštitutu Slovenije smo na trasi priljubljene bližnjice sprehajalcev iz Rožne doline na Rožnik uredili novo pešpot na Rožnik.

Dolgoletna uporaba poti, ki je nastala na trasi nekdanje gozdne vlake, je pustila vidne posledice na gozdnih tleh. Tla na trasi in ob njej so bila močno erodirana, zbita, vegetacija tam ni več uspevala, korenine dreves so bile izpostavljene in poškodovane. Padavinska voda je zaradi neurejenega odvodnjavanja odnašala tla in poglabljala erozijske jarke, zato smo se odločili, da tu uredimo pešpot, ki smo jo poimenovali Pot ob Gozdarskem inštitutu Slovenije.

foto
Na približno 400 metrov dolgem delu smo uredili odvodnjavanje in lesene stopnice, ki omogočajo zmanjšanje naklona poti, hkrati pa preprečujejo odnašanje tal ter omogočajo lažje gibanje po poti. Osrednji del poti predstavlja lesen most z ograjo, ki stoji nad odsekom močno degradiranega dela poti, ki bo ostal kot opomin na posledice, ki jih povzroča množična rekreacijska raba na površinah, ki zanjo niso primerno urejene in vzdrževane.
Dela na poti smo izvedli z minimalnimi posegi, uporabili smo ekološke in lokalne materiale.

Preberite tudi: