torek, 19. 7. 2022

Novo ohišje za merjenje hitrosti na Bohoričevi ulici

V četrtek, 21. julija 2022, bo Mestno redarstvo začelo z uporabo novega ohišja za merjenje hitrosti na Bohoričevi ulici 15, pri Pediatrični kliniki. Prihodnji mesec bodo začeli še z merjenjem hitrosti na Tržaški cesti, pri OŠ Vič.

Z namestitvijo novega ohišja ter nakupom merilnika hitrosti za nadzor želimo še dodatno umiriti hitrost na naših cestah in prispevati k večji varnosti v prometu.

Z meritvami hitrosti na Bohoričevi cesti bomo začeli v četrtek, 21. julija 2022, v drugi polovici avgusta pa bomo predvidoma začeli tudi z uporabo ohišja, ki je že nameščeno na Tržaški cesti 74, v neposredni bližini OŠ Vič.
Mestno redarstvo Ljubljana bo za izvajanje meritev hitrosti tako upravljalo že s 17 ohišji, v katerih bo izmenično nameščenih 5 radarskih naprav, ter dvema voziloma, v katerih sta nameščeni samodejni merilni napravi.

Skupaj za večjo varnost na naših cestah

V prvem polletju leta 2022 je Mestno redarstvo zabeležilo kar 27.267 prekoračitev hitrosti. Kot najbolj obremenjeni lokaciji ostajata Cesta v Mestni log 45 in Aljaževa ulica 45. Tudi iz Letnega poročila o delu policije za leto 2021 izhaja, da je neprilagojena hitrost še vedno eden od najpogostejših vzrokov prometnih nesreč z najhujšimi posledicami.

Vse udeležence v cestnem prometu zato ponovno pozivamo, naj hitrost vožnje prilagodijo prometnim varnostnim razmeram in upoštevajo cestnoprometne predpise in signalizacijo ter tako s svojim ravnanjem prispevajo k skrbi za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Naj neprilagojena hitrost ne bo razlog prometnim nesrečam, v katerih so žal vse pogosteje udeleženi najranljivejši udeleženci v prometu.
Hkrati si želimo, da bi ob začetku novega šolskega leta, ko se bodo na ceste znova vrnili otroci, dajali dober zgled in skupaj poskrbeli, da bodo njihove poti vedno varne. Samo s skupnimi močmi bomo namreč lahko dosegli cilj Vizije nič - nič mrtvih in hudo poškodovanih na naših cestah.

Preberite tudi: