torek, 30. 3. 2021

Nujno varstvo v vrtcih in šolah

V času omejitvenih ukrepov, od 1. do 11. aprila 2021, bomo v javnih vrtcih in osnovnih šolah na območju Mestne občine Ljubljana izvajali nujno varstvo za otroke in učence prve triade ter zagotavljali tople obroke za socialno ogrožene učence in dijake.

Nujno varstvo bomo zagotavljali otrokom, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena:

  • v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi: sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov
  • v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
  • zavodih s področja socialne varnosti
  • v Slovenski vojski
  • Policiji
  • v poklicnih gasilskih enotah

Podrobnejše informacije bo objavil vsak vrtec in šola na svojih spletnih straneh oziroma obvestil starše na običajen način.

Vrtci lahko organizirajo tudi skupine, v katerih so otroci iz več oddelkov, pri čemer naj bo število otrok čim manjše (od 6 do 8 otrok). Skupine za izvedbo nujnega varstva učencev od 1. do 3. razreda se oblikujejo iz otrok istega razreda (od 8 do 10 učencev) oziroma do največ 15 učencev in se ohranijo ves čas veljavnosti tega odloka.

V času zaprtja vrtcev oziroma med zagotavljanjem nujnega varstva v vrtcih, so starši, katerih otroci vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni.

Zagotavljanje toplih obrokov 

V času ponovnega izvajanja pouka na daljavo, od 1. do 11. aprila 2021, bomo na ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah (javnih in zasebnih) organizirali kuhanje in prevzem toplih obrokov za socialno ogrožene učence in dijake na enak način kot v jesenskem času. Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na posamezno šolo. 

Preberite tudi: