četrtek, 12. 9. 2019

Razpis za podelitev priznanj Marjana Rožanca

Poteka javni razpis za podelitev nagrad Marjana Rožanca, najvišjih nagrad s področja športa v Ljubljani za leto 2019.

Najvišje priznanje za dosežke in delo na področju športa

Nagrada Marjana Rožanca je najvišja nagrada Mestne občine Ljubljana na področju športa, ki jo lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, profesionalni športni delavci in športni novinarji za izjemne športne dosežke v preteklem letu oz. za uspešno delo v daljšem časovnem obdobju. 

Nagrado podeljuje župan Mestne občine Ljubljana na slovesni prireditvi v mesecu novembru v spomin na športnega delavca in literata Marjana Rožanca. Poleg listine, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi, prejmejo nagrajenke in nagrajenci tudi denarno nagrado v višini treh povprečnih bruto plač v Sloveniji. Vsako leto se podeli največ štiri nagrade.

Novembra rok za vaše pobude

Vse podrobnosti o razpisu so objavljene tukaj, pobude pa sprejemamo do 4. novembra 2019.

Kdo je lahko prejemnik priznanja?

Pobudo za podelitev nagrad lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana, kot tudi člani Komisije za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca.

  • Nagrado Marjana Rožanca lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, športni novinarji in društva, za izjemen športni dosežek v preteklem letu ali za delo iz daljšega obdobja. 
  • Nagrado za izjemen športni dosežek v preteklem letu lahko prejmejo športniki, ki so osvojili eno izmed prvih treh mest na olimpijskih igrah, svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu, sredozemskih igrah ali osvojili skupni svetovni pokal. 
  • Nagrado lahko prejme tudi društvo, ki je doseglo odmevni rezultat na uradnih mednarodnih tekmovanjih v članski konkurenci.
  • Športni delavci lahko prejmejo nagrado, če so sodelovali pri osvojitvi naslova  iz prvega odstavka tega člena ali pa so njihovi športniki sodelovali na olimpijskih igrah.
  • Za vrhunske dosežke se upošteva doseženi vrhunski rezultat v časovnem obdobju od 31. 10. preteklega leta do 31. 10.  tekočega leta, to je čas med dvema podelitvama nagrad.
  • Nagrado za delo iz daljšega časovnega obdobja, lahko prejeme posameznik, ki je deloval na področju športa najmanj 20 let.
  • Športni novinar lahko prejme nagrado za dolgoletno odmevno spremljanje športnikov in športnih ekip na posameznih področjih, zlasti s področja Ljubljane.

Nagrado lahko prejme vsak posameznik ali skupina samo enkrat.

Pobuda mora vsebovati

  • ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
  • ime in priimek, rojstni datum in kraj, točen naslov in telefonsko številko kandidatke oziroma kandidata za nagrado,
  • podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

Pobuda za podelitev nagrade mora biti poslana priporočeno v zaprti kuverti na naslov: Mestne občine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za šport, Komisija za pripravo predlogov za podelitev nagrad Marjana Rožanca, Resljeva 18, SI-1000  Ljubljana, s pripisom »za razpis MR-ne odpiraj«, do razpisnega roka vključno 04. 11. 2019.

Zbornik: Soustvarjali so šport v Ljubljani

 

Preberite tudi: