ponedeljek, 9. 9. 2019

Odprli smo že 61. postajališče koles BicikeLJ

Na Rakovniku smo uredili novo, že 61. postajališče koles BicikeLJ.

Kolesarjenje je vse bolj priljubljen in pogost način mobilnosti po Ljubljani

Kolesarjenje je vse bolj priljubljen in pogost način premikanja po Ljubljani, zato si vseskozi prizadevamo tako za izboljšanje kolesarske infrastrukture kot spodbujanje te oblike mobilnosti, ki viša kakovost življenja v mestu.

Izjemni rezultati BicikLJa 

Bicikelj

Podatki o uporabi sistema BicikeLJ kažejo izjemno rast izposoj in aktivnih uporabnikov koles. V avgustu smo zabeležili 110.675 izposoj, od 12. maja 2011, ko je sistem BicikeLJ pričel delovati, je bilo opravljenih že več kot 6,5 milijonov izposoj koles. Povprečen čas posamezne izposoje je bil 16 minut. Kolo si največkrat izposodimo na Cankarjevi ulici pri Nami, na Kongresnem trgu in Prešernovem trgu.

Načrtujemo širitev sistema

V prihodnjih dveh letih bomo uredili še nova postajališča, dogovori glede širitve še potekajo.
Pobude se med drugim nanašajo na strnjene soseske (npr. pri stolpnicah v Dravljah), zaradi velikega povpraševanja pa nekateri izražajo tudi želje po dodatnih postajališčih, poleg že obstoječih, npr. v Fužinah. Priljubljene točke, kjer si meščani želijo postajališče Bicikelj, so tudi rekreacijske zelene površine (npr. Koseški bajer, Golovec …), dobili pa smo tudi več predlogov za širitev zunaj obvoznice.

Preberite tudi: