ponedeljek, 11. 11. 2019

Omogočili bomo brezplačno izvajanje API programa v petih vrtcih v Ljubljani

V Mestni občini Ljubljana smo z namenom, da bi z izobraževanjem o pomenu čebeljih pridelkov in čebel v mestu seznanili naše najmlajše meščane, pripravili strokovni pedagoški program API vrtec, ki so ga skupaj z Oddelkom za varstvo okolja (Odsek za razvoj podeželja) sooblikovali z Zavodom za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja, socialnim podjetjem.

Opis programa API vrtec

Program temelji na senzornih izkušnjah in aktivnem ustvarjanju otrok, poudarek so metode igre, raziskovanja in eksperimenta, v svoji zasnovi in primerih dejavnosti pa je usklajen s pedagoškimi načeli in Kurikulom za vrtce. V začetku novembra smo izvedli prvo izobraževanje za mentorje. Potekalo je dva dneva, udeležilo pa se ga je 15 pedagoških delavk in organizatoric prehrane iz petih ljubljanskih vrtcev – Vrtec Otona Župančiča, Vrtec Ledina, Vrtec Galjevica, Vrtec pod Gradom in Vrtec Pedenjped.

DSC 0620
Spoznavanje prenosnega oglednega panja. Foto: Maruška Markovčič

Brezplačno pilotno izvajanje programa 

V šolskem letu 2019/2020 bomo omogočili brezplačno pilotno izvajanje programa v petih vrtcih v Ljubljani, še v šolskem letu 2020/21 bomo to omogočili naslednjim petim vrtcem, cilj pa je, da v naslednjih treh letih večina vrtcev pristopi k izvajanju omenjenega programa

Potek izobraževanja

Skozi celodnevni proces so se udeleženke seznanile s kranjsko sivko, osnovami čebelarskega leta in namenske uporabe čebeljih pridelkov, divjimi čebelami in drugimi opraševalci, učnim vrtom MOL, načini varstva narave, ki se jih vrtec v svojem pedagoškem delu dotika in učnim čebelnjakom MOL.

Z aktivno participacijo so spoznale pravila lepega vedenja v bližini čebelnjakov in ostala znanja, ki omogočajo varno sobivanje z naravo tudi našim najmlajšim.

Ob koncu izobraževanja so udeleženke pripravile osnutek svojega programa API vrtca za šolsko leto 2019/2020, kjer se je pokazala vsa njihova kreativnost in naklonjenost vsebini. Sledila bo podrobna dopolnitev vsebin znotraj posameznega vrtca, z izvajanjem programa pa bodo v vrtcih začeli v drugi polovici januarja 2020. Prva generacija vrtčevskih otrok bo program zaključila 30. junija 2020.

Kar seješ, to žanješ

Verjamemo, da bo vsebina programa veliko pripomogla k doseganju cilja, da naše otroke vzgojimo v ljudi, ki bodo znali spoštovati naravo, sočloveka in vsa bitja, ki nas obkrožajo. Pomembno je, da že v najbolj rosnih letih spoznajo tudi pomen čebel in drugih opraševalcev za naš obstoj ter se zavedo pomena in prednosti lokalne samooskrbe.

Ponosni smo, da API vrtec dodaja še eno vsebino v mozaik Čebelje poti v Ljubljani ter še naprej gradi čebelam prijazno mesto

Preberite tudi: