petek, 24. 12. 2021

Osnovno vodilo mladinskega dela je aktivno sodelovanje mladih

Na Mestni občini Ljubljana smo leta 2016 sprejeli Strategijo za mlade 2016 – 2025, s katero smo vzpostavili celovito naravnanost lokalne politike do mladinskega sektorja, letos pa smo pripravili še raziskavo o konkretnih učinkih sofinanciranih mladinskih projektov in programov za mlade, ki v njih sodelujejo.

V okviru Strategije za mlade, ki so jo pripravili na Uradu za mladino MOL, stremimo k prepoznavanju učinkov mladinskega dela, saj ga razumemo kot enega od gradnikov družbe in kot podporo mladim pri njihovem osebnostnem in družbenem razvoju. Osnovno vodilo mladinskega dela mora biti aktivna participacija mladih, ki se odraža pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji mladinskega dela, zato smo letos opravili še raziskavo o konkretnih učinkih tega dela.

V letošnjem letu smo podprli 86 projektov in programov, ki jih izvajajo mladinske in druge nevladne organizacije. Večino predstavljajo enoletni in triletni programi lokalnih mladinskih aktivnosti, ki izhajajo iz raznolikih potreb mladih in ponujajo možnost neformalnega učenja in druženja z vrstniki.

Mladi sodelujejo v vseh fazah mladinskega dela

Rezultati raziskave, v kateri je sodelovalo 498 mladih udeležencev sofinanciranih projektov in programov, so pokazali visok delež sodelovanja mladih v vseh fazah mladinskega dela. Kar 92% mladih je poročalo o dobrem počutju v skupini ter da čutijo, da so v njej lahko to, kar so.
V nadaljevanju vam v grafični obliki predstavljamo nekatere rezultate raziskave, ki kažejo na način razmišljanja ter dojemanja mladih udeleženk in udeležencev mladinskih aktivnosti na področju Mestne občine Ljubljana in nam bodo v pomoč pri razumevanju in dojemanju mladih ter njihovih potreb.

mladi

 

Preberite tudi: