sreda, 27. 1. 2021

Pozor – otroci znova na šolskih poteh

Otroci so se po daljši odsotnosti vrnili v šole in vrtce, s tem pa tudi na ceste in šolske poti, zato vse udeležence v prometu opozarjamo na dodatno previdnost na cesti.

Previdno na cesti

V Ljubljani izvajamo številne aktivnosti za zagotavljanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu, posebno pozornost pa posvečamo ranljivim skupinam, kot so pešci, otroci, starejši in osebe z oviranostmi.

foto

Svet za preventivo v cestnem prometu MOL se skupaj z Mestnim redarstvom MOL, Javno agencijo RS za varnost prometa, Avto-moto zvezo Slovenije in Policijo redno posveča preventivi in vzgoji v cestnem prometu, zato šolam priporočamo preventivno postavljanje triopanov v okolici šol, za kar so nekatere osnovne šole v Ljubljani poskrbele pravočasno.

Šolarje velja spomniti tudi na varno in samozaščitno ravnanje v prometu, o čemer tudi s preventivnim gradivom ozaveščamo skozi vse leto.

Bodimo vzor otrokom tudi v prometu

Vzor otrokom smo tudi odrasli, zato staršem in skrbnikom svetujemo odgovorno ravnanje pri prevozih otrok v šolo. Pri tem izpostavljamo, da je potrebno pri tem, tako kot sicer, upoštevati cestnoprometne predpise in biti zlasti v okolici šol ter na območjih šolskih poti posebej previdni.

Priporočamo, da otroke do šol in vrtcev pospremite na trajnosten način – peš, s kolesom ali z avtobusom. Če pa boste otroke do šol in vrtcev pripeljali z avtomobilom, prosimo, da z ustavljanjem in parkiranjem ne ovirate in ogrožate drugih udeležencev v prometu. Na nekaterih območjih okoli vzgojno-izobraževalnih ustanov je urejena možnost parkiranja na modro označenih parkirnih mestih, na katerih je dovoljeno časovno omejeno parkiranje oz. kratkotrajno parkiranje za dostavo otrok, pri čemer je treba čas prihoda ustrezno označiti.

Ozaveščamo skozi vse leto

Tudi v posebnih epidemioloških okoliščinah ne pozabimo na varen prihod v šolo in domov.

Varno v solo

 

 

 

Preberite tudi: