četrtek, 5. 12. 2019

Kmalu bomo začeli izdajati dovolilnice za parkiranje za leto 2020

V ponedeljek, 16. decembra 2019, bomo začeli z izdajo dovolilnic za parkiranje na za to določenih območjih za leto 2020. Dovolilnice, izdane za leto 2019, veljajo do 31. januarja 2020.

Dovolilnice za stanovalce s stalnim in začasnim prebivališčem

Stanovalcem nudimo cenovno ugodno pridobitev parkirne dovolilnice, ki omogoča časovno neomejeno parkiranje na javnih površinah, ki so za to določene, vendar pa dovolilnica še ne zagotavlja prostega parkirnega mesta. Poleg stanovalcev s stalnim bivališčem so do dovolilnic za parkiranje upravičeni tudi stanovalci z začasnim prebivališčem na območju parkiranja, vendar ne v CONI 1.

Kje pridobim dovolilnico?

Od ponedeljka, 16. decembra 2019, lahko dovolilnice dobite v: 

Glavni pisarni Mestne uprave

Mačkova 1 

Uradne ure:
Ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 16. ure
Sreda: od 8.30 do 17. ure
Petek: od 8.30 do 13. ure

Plačilo je možno s plačilnimi karticami (BA, Maestro, Karanta, Visa, in Mastercard) in gotovino.

Cene parkirnih dovolilnic

  • CONA 1, dovolilnica 100 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse
  • CONA 2, prva dovolilnica 100 EUR, druga dovolilnica 200 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse
  • CONA 3, prva dovolilnica 60 EUR, druga dovolilnica 120 EUR, tretja dovolilnica 180 EUR + 4,50 EUR za plačilo upravne takse

Stanovalci morajo imeti s seboj

  • veljavno prometno dovoljenje
  • osebni dokument
  • številko stanovanjske enote (št. stanovanja), dodeljene s strani GURSA
  • svojo davčno številko (le v primeru plačila na podlagi plačilnega naloga/položnice)

Preberite tudi: