torek, 23. 6. 2020

Predlagajte drevo leta 2020

Meščanke in meščane vabimo, da predlagajo kandidate za Drevo leta 2020. Predloge zbiramo do konca avgusta, drevo leta pa bomo razglasili 28. novembra, na dan, ko obeležujemo prizadevanja ljudi, ki skrbijo za drevesa v mestih.

Skupaj izberimo Drevo leta 2020

Drevesa v mestu nam govorijo številne lepe zgodbe, zato letos meščanke in meščane vabimo, da sami predlagajo kandidate za drevo leta. Predlagajo lahko vsako drevo, ki je javno dostopno, ne glede na lastništvo, pomembno je, da je drevo nekaj posebnega, bodisi po svoji mogočnosti, habitusu, starosti ali pa ima kakšen drug poseben pomen za predlagatelja.

Predloge zbiramo do 31. avgusta 2020, oddate jih lahko tukaj.
Izmed vseh prispelih predlogov bo nato strokovna komisija izbrala finaliste, končno odločitev pa bomo znova predali v roke meščankam in meščanov, ki bodo izmed finalistov izbrali Drevo leta 2020.
Drevo leta bomo razglasili 28. novembra 2020 in tako obeležili dan vseh, ki skrbijo za drevesa v mestih.

Pomen dreves v mestu

Osnovni namen akcije je ozaveščanje o pomenu dreves. Z izborom drevesa leta želimo spodbuditi opazovanje dreves in zavedanje meščank in meščanov o njihovem pomenu za kakovost življenja v mestu. Izbrano drevo bo celo leto simbolno predstavljalo vsa ostala drevesa v mestu.

Drevo leta 2019

foto

V Ljubljani smo lani prvič razglasili drevo leta. Sodelujoči v spletni anketi so izbrali platano, ki stoji na vogalu Streliške in Strossmayerjeve ulice. Gre za drevo izjemnih dimenzij in starosti. Z obsegom 596 cm in 33 metri višine sodi med najdebelejša drevesa te vrste v Ljubljani in Sloveniji. Hkrati spada med najstarejša drevesa v mestu.

Ljubljana je mednarodno priznano mesto dreves

Ljubljana je prepoznana kot »mesto dreves« v okviru programa Tree cities of the World. Priznanje sta nam podelila Fundacija Arbor Day in Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), ki na ta način spodbujata mesta k skrbi za svoja drevesa.

Podeljevalci priznanja so izpostavili, da v Ljubljani z vsemi temi aktivnostmi pomembno prispevamo k mednarodnim prizadevanjem za priznanje krajev in mest, ki se zavzemajo za to, da se gozdovi in drevesa v mestih in okolici pravilno negujejo, da z njimi trajnostno upravljamo in to tudi primerno obeležimo.

Pomen mestnih dreves za kakovost življenja

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo izjemnega pomena mestnih dreves, zato si prizadevamo, da ohranimo prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Med drugim smo letos posadili drevesa na prenovljeni Trubarjevi ulici, Ulici talcev, na Letališki cesti in na novem parkirišču ob Tomačevski cesti. Skrbimo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih. Skupaj smo tako zasadili že 40.000 dreves.

 

Preberite tudi: