četrtek, 1. 7. 2021

Predlagajte kandidate za drevo leta 2021

V Ljubljani, mednarodno priznanem mestu dreves, bomo tudi letos izbrali drevo leta. Odločitev o kandidatih za ta naziv znova v celoti prepuščamo meščankam in meščanom; vaše predloge zbiramo do 31. avgusta 2021.

Predlagajte drevo leta 2021

V Ljubljani rastejo številna drevesa z edinstvenimi zgodbami in posebnim mestom v srcu prebivalk in prebivalcev našega mesta. Meščanke in meščane zato vabimo, da tudi letos predlagajo kandidate za drevo leta. Predlagajo lahko vsako drevo, ki je javno dostopno, ne glede na lastništvo, pomembno je, da je nekaj posebnega, bodisi po svoji mogočnosti, habitusu, starosti ali pa ima kakšen drug poseben pomen za predlagatelja.

Predloge zbiramo do 31. avgusta 2021, oddate jih lahko tukaj.

Izmed vseh prispelih predlogov bo nato strokovna komisija izbrala finaliste, končno odločitev pa bomo znova predali v roke meščankam in meščanom, ki bodo izmed finalistov izbrali drevo leta 2021.
Zmagovalno drevo bomo že tradicionalno razglasili 28. novembra in tako obeležili dan vseh, ki skrbijo za drevesa v mestih.

Pomen dreves v mestu

Osnovni namen akcije drevo leta je ozaveščanje o pomenu dreves za naše mesto. Z akcijo želimo spodbuditi opazovanje dreves in zavedanje meščank in meščanov o njihovem pomenu za kakovost življenja v mestu. Izbrano drevo bo že tretje drevo v Ljubljani, ki bo simbolno predstavljalo vsa ostala drevesa v mestu.

Drevesi leta 2019 in 2020

platana, drevo leta 2019
Za prvo drevo leta smo leta 2019 razglasili mogočno platano, ki stoji na vogalu Streliške in Strossmayerjeve ulice in ki z 596 cm obsega in 33 metri višine sodi med najdebelejša drevesa te vrste v Ljubljani in Sloveniji. Hkrati spada med najstarejša drevesa v mestu.

Povešava bukev, drevo leta 2020

Lani je ta laskavi naziv pripadel povešavi bukvi, ki stoji na vrtu pred hišo na Vodnikovi cesti 93 in za katero vzorno skrbijo lastniki zemljišča.

In katero bo drevo leta 2021? Sporočite nam vaše kandidate, nato pa bomo skupaj izbrali zmagovalca!

Ljubljana je mednarodno priznano mesto dreves

Ljubljana je že dve leti zapored prepoznana kot mesto dreves v okviru programa Tree cities of the World. Priznanje sta nam podelila Fundacija Arbor Day in Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), ki na ta način spodbujata mesta k skrbi za svoja drevesa. Ljubljana je tako uvrščena med 120 mest iz 63 držav s tem naslovom.

Pomen mestnih dreves za kakovost življenja

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo izjemnega pomena mestnih dreves, zato si prizadevamo, da ohranimo prav vsako drevo v mestu, nenehno pa zasajamo tudi nova. V okviru rednega vzdrževanja na javnih zelenih površinah zasadimo od 300 do 600 drevorednih dreves vsako leto. Številna drevesa dodatno zasadimo v sklopu prenov ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Skrbimo tudi za sadna drevesa v mestnih sadovnjakih in za pogozdovanje v gozdovih.
Za drevesa na zemljiščih Mestne občine Ljubljana in na javnih površinah skrbimo skladno s strokovnimi smernicami, vseskozi pa o pravilnem ravnanju z drevjem ozaveščamo tudi lastnike zasebnih zemljišč, na katerih rastejo drevesa.

Preberite tudi: