četrtek, 7. 4. 2022

Predloge za Župančičeve nagrade zbiramo samo še nekaj dni

Čas za oddajo predlogov za Župančičeve nagrade za leto 2022, najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve s področja umetnosti in kulture, se izteka. Zbiramo jih samo še do ponedeljka, 11. aprila 2022.

Podelili bomo največ štiri Župančičeve nagrade, od tega eno za življenjsko delo za izjemne kulturne stvaritve iz daljšega obdobja, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico Mestne občine Ljubljana in so lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu, in tri za dveletno obdobje za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let (od konca marca 2020 do vključno marca 2022).
Župančičevo nagrado lahko prejmejo posamezniki, ki ustvarjajo na območju Mestne občine Ljubljana, pobude pa lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljubljana.

Celoten razpis je objavljen tukaj, za dodatne informacije se lahko obrnete na sodelavko Oddelka za kulturo MOL Sašo Ogrizek:

T: 01/ 306 48 16
E: sasa.ogrizek@ljubljana.si

O Župančičevih nagradah

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve s področja umetnosti in kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev Mestne občine Ljubljana, kakor tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so s svojim delom pomembno prispevali k upodobitvi, predstavitvi in ugledu mesta Ljubljane doma in v svetu.

Preberite tudi: