Župančičeva nagrada

Najvišja priznanja za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenske prestolnice in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru.

Župančičeve nagrade prejmejo ustvarjalci iz Ljubljane za življenjsko delo in za stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let. Poleg umetniške skulpture in listine, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi, prejmejo nagrajenke in nagrajenci tudi denarno nagrado v višini treh povprečnih bruto plač v Sloveniji.

Nagrade podeljuje župan Mestne občine Ljubljana na slovesnosti v mesecu juniju, v spomin na pesnika Otona Župančiča.

Merila za nagrajevanje vrhunske ustvarjalnosti določa Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana ( Uradni list RS, št. 116/2008), po katerem se vsako leto podelijo največ štiri nagrade.

Župančičeve nagrade so bile prvič podeljene leta 1965.