četrtek, 19. 9. 2019

Preizkusite se na OVIRANtlonu

V okviru Evropskega tedna mobilnosti se lahko v četrtek, 19. septembra 2019, na Kongresnem trgu preizkusite na OVIRANtlonu – triatlonu z ovirami, na katerem boste spoznali, s kakšnimi preprekami se srečujejo osebe z oviranostmi.

Obiskovalci se bodo na poligonu srečali s štirimi sklopi ovir, in sicer: s preprekami, s katerimi se srečujejo gibalno ovirani, z ovirami, s katerimi se srečujejo slepi in slabovidni ter s tistimi, s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni, preizkusili pa bodo lahko tudi uporabo avtobusa LPP z vidika potnikov z oviranostmi.
Poligon je pripravil Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL skupaj z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Društvom paraplegikov ljubljanske pokrajine in Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije

Preberite tudi: