četrtek, 14. 11. 2019

Prejeli smo nagrado Instituta za korporativne varnostne študije

Na srečanju članov Slovenskega združenja korporativne varnosti smo prejeli nagrado ICS – Instituta za korporativne varnostne študije "ustvarjamo vezi, ki bogatijo ter tako gradimo pot do uspeha!"

Na Mestni občini Ljubljana smo gostili novembrsko srečanja članov Slovenskega združenja korporativne varnosti, katerega član je tudi Mestno redarstvo MOL.
Na srečanju smo izpostavili čedalje večji pomen mestnih redarstev v okoljih, kjer delujejo organizacije, ki upravljajo kritično infrastrukturo in imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti na območju mestnih občin.
Sodelavci Mestnega redarstva so predstavili delo in aktivnosti v skrbi za zagotavljanje javne varnosti s poudarkom na povezovanju in sodelovanju deležnikov na področju varnosti. Posebej so izpostavili mednarodni projekt PERICLES, ki se ukvarja z načrtovanjem javnega prostora s ciljem preprečevanja naletov oz. napadov z vozili na pešce z namenom večje varnosti.
Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato je v okviru projekta načrtovan razvoj orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdaja posebne Bele knjige s priporočili za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestno redarstvo kot operativni nosilec v projektu sodeluje pri izdelavi in koordinaciji Bele knjige ter pilotnem testiranju rešitev v smislu nevtralizacije grožnje in zagotavljanja varnosti pešcev s preusmeritvijo na varne točke.

Preberite tudi: