ponedeljek, 16. 3. 2020

Preventivni ukrepi javnih podjetij in zavodov zaradi koronavirusa

V ljubljanskih javnih podjetjih in zavodih smo sprejeli ukrepe in priporočila, katerih cilj je preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom.

24-urna številka v ZD Ljubljana

V Zdravstvenem domu Ljubljana je, z namenom ozaveščanja o pravilnem preventivnem ukrepanju, vzpostavljena telefonska številka 031 619 255, ki je dosegljiva 24 ur na dan. 

Ravnajte odgovorno 

Znova vas prosimo: v primeru znakov okužbe  - če imate vročino nad 38°C in kašljate ter ste bili v zadnjih 14 dneh na območjih, kjer je prisoten koronavirus oziroma ste bili v stiku z okuženimi osebami, morate ostati doma in najprej po telefonu poklicati ambulanto vašega osebnega zdravnika, kjer boste prejeli vsa nadaljnja navodila. Poleg tega nekateri pacienti ob prihodu v Zdravstveni dom še vedno ne povedo po resnici, zakaj prihajajo in kakšne znake imajo. Odgovornost vsakega posameznika je, da za varnost vseh navede točne in resnične podatke.

Vstop v ZD Ljubljana je omejen in poteka izključno preko triažnega mesta. Pregled v ambulanti je možen le na podlagi predhodnega telefonskega/elektronskega dogovora. V vseh dejavnostih se izvajajo le nujne zdravstvene storitve. Vse administrativne storitve (izdaja receptov za kronične terapije, naročilnice za medicinsko tehnične pripomočke, urejanje bolniškega staleža ipd.) izvajamo na daljavo (telefon, e-pošta), zato  prosimo, da kontaktirate vašega osebnega/nadomestnega zdravnika.

Do preklica je z delovanjem prenehala tudi Nočna zobozdravstvena ambulanta- NZA, ki sicer deluje vsako noč od 21. do 4. ure v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana - Center.

Zavedamo se, da so navedeni ukrepi in trenutna organizacija dela za paciente neprijetni, vendar so nujno potrebni v trenutnih epidemioloških razmerah. 

Lekarna Ljubljana

Od ponedeljka, 16. marca 2020, do nadaljnjega bodo zaprte naslednje enote Lekarne Ljubljana:

 • Lekarna Tehnološki park, Ljubljana, najbližja enota Lekarne Ljubljana: Lekarna Brdo
 • Lekarna Levstik, Ljubljana, najbližja enota Lekarne Ljubljana: Centralna lekarna
 • Lekarniška podružnica Log-Dragomer, najbližji enoti Lekarne Ljubljana: Lekarna Vnanje Gorice in Lekarna Zlatica Vrhnika
 • Lekarniška podružnica Zagradec, najbližja enota Lekarne Ljubljana: Lekarna Ivančna Gorica

Spremenjen obratovalni čas bodo imele enote:

 • Lekarna Bavarski dvor, Ljubljana:
  pon.-pet.: 7.00-15.00, sob.: 8.00-13.00, nedelja in prazniki zaprto
 • Lekarna Bežigrad, Ljubljana:
  pon.-pet: 8.00-16.00, sobota, nedelja in prazniki zaprto
 • Lekarna Trzin: pon.-pet.:
  9.00-18.00, sob.: 8.00-13.00, nedelja in prazniki zaprto
 • Lekarniška podružnica Borovnica:
  pon.-pet.:8.00-16.00, sobota, nedelja in prazniki zaprto
 • Lekarniška podružnica Stari trg:
  pon.-pet.: 7.00-15.00, sobota, nedelja in prazniki zaprto
 • Lekarniška podružnica Podpeč:
  pon.-pet.: 8.00-16.00, sobota, nedelja in prazniki zaprto

Aktualne spremembe spremljajte na spletni strani www.lekarnaljubljana.si/poslovalnice

V skladu z Odredbo ministra za zdravje (Uradni list 22/2020) je izdaja zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti omejena.

Lekarna lahko izda: 

 • zdravilo na recept v količini, ki ustreza zdravljenju bolnika za obdobje enega meseca
 • zdravilo brez recepta v količini enega pakiranja na osebo

Odredba velja do preklica (dokler ne preneha nevarnost širjenja bolezni COVID-19).

Zaprtje lokalov

Spoštovali bomo napovedane državne ukrepe glede zapiranj lokalov, saj je prav, da imamo iste osnove. V nedeljo dopoldne je bila večina lokalov zaprtih, kar pomeni, da tudi lastniki gostinskih lokalov skrbijo za svoje goste in zaposlene. To kaže tudi na to, da naši meščani in meščanke ravnajo odgovorno in samoomejevalno, brez panike.

Zaprti upravni prostori MOL

Od ponedeljka, 16. marca 2020, do preklica bodo zaprte Glavna pisarna Mestne uprave MOL, skupna blagajna javnih podjetij in Javnega holdinga Ljubljana ter drugi upravni prostori MOL. Meščanke in meščane obveščamo, da smo dosegljivi po telefonu in e-pošti.

telefonska centrala: 01 306 10 00
elektronski naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si

Javno podjetje LPP

V skladu z vladno uredbo bodo v ponedeljek, 16. marca, nehali voziti vsi avtobusi. Veljavnost mesečnih vozovnic se bo ustrezno podaljšala v mesec april.

Parkirišča

Od nedelje, 15. marca, 12. ure naprej so vsa parkirišča v lasti MOL brezplačna. To velja za vsa parkirišča in parkirna mesta, za katera parkirnino plačujemo na parkomatih, razen za garažne hiše.

Skrajšan obratovalni čas tržnic

Obratovalni čas ljubljanskih tržnic bo od torka, 17. marca, naprej med tednom skrajšan. Tržnice bodo odprte od ponedeljka do sobote, od 6. do 14. ure.

Javno podjetje Voka Snaga 

Odvoz odpadkov na območju JP VOKA SNAGA (Mestna občina Ljubljana in občine Brezovica, Cerklje na Gorenjskem, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice) bo od 16. marca 2020 naprej prilagojen novim razmeram. Uporabnike prosimo, da zabojnike, ki ne bodo izpraznjeni po predvidenem urniku, pustijo na prevzemnih mestih. Naše ekipe jih bodo izpraznile takoj ko bo to mogoče.

Od 16. marca pa do preklica ne sprejemamo naročil in ne izvajamo odvoza kosovnih odpadkov.

Zaradi potencialne grožnje širjenja okužbe bodo od ponedeljka, 16. marca 2020, pa do nadaljnjega zaprti vsi zbirni centri za zbiranje odpadkov.

Zbiranje nevarnih gospodinjskih odpadkov in odpadne električne ter elektronske opreme s premično zbiralnico, ki je bilo predvideno od marca naprej na različnih lokacijah po vnaprej določenem urniku, bo prestavljeno. O novih datumih zbiranja vas bomo pravočasno obvestili.

Vse javne sanitarije na območju Mestne občine Ljubljana, ki so v upravljanju našega podjetja, so do preklica zaprte.

Na področju odvajanja in čiščenja izvajamo vse aktivnosti, ki so nujno potrebne za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda in prevzemov blata iz greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic. Zagotovljeno je neprekinjeno delovanje vseh komunalnih čistilnih naprav in črpališč. Izvajajo se vsa nujno potrebna vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju zaradi zagotavljanja nemotenega odvajanja komunalne odpadne vode.

Kar zadeva praznjenje greznic in malih čistilnih komunalnih naprav (MKČN) do 50 PE in intervencijskega čiščenja interne kanalizacije, do nadaljnjega zagotavljamo zgolj najnujnejše storitve.

Prevzem blata iz greznic in MKČN po rednem programu je torej odpovedan, prav tako do preklica ne bomo izvajali pregledov in prvih meritev za MKČN do 50 PE ter pregledov interne kanalizacije.

Oskrba s pitno na območju JP VOKA SNAGA poteka varno in nemoteno.

Širjenje koronavirusa na varnost oskrbe s pitno vodo ne vpliva, saj je vir pitne vode podzemna voda, ki je zaščitena pred tovrstnimi neposrednimi vplivi z okolja.

Sistem oskrbe s pitno vodo deluje na osnovah HACCP sistema, ki od upravljavca vodovoda zahteva stroge preventivne higienske ukrepe za zmanjševanje tveganj za zdravje uporabnikov že v običajnih razmerah. Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije, ki med prednostne ukrepe za zmanjševanje širjenja okužb, uvršča higienske, osebje izpolnjuje skrbno in vestno.

Koronavirus po doslej dostopnih informacijah v pitni vodi ni bil ugotovljen nikjer na svetu.

Na sedežu podjetja uporabnikov ne sprejemamo, zanje smo dosegljivi:

- preko navadne pošte: JP VOKA SNAGA, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana
- na elektronskem naslovu: vokasnaga@vokasnaga.si
- na telefonski številki: 080 86 52 oziroma:
- za informacije o pitni ali odpadni vodi na tel. št.: 01 58 08 100
- za informacije glede ravnanja z odpadki pa na tel. št.: 01 47 79 600.

JP Energetika Ljubljana

Na sedežu družbe Energetika Ljubljana velja prepoved sprejemanja strank, vloge strank sprejemamo zgolj v elektronski obliki ali po navadni pošti.
Za vas smo dosegljivi:
- v Kontaktnem centru, na brezplačni telefonski številki 080 2882;
- preko navadne pošte: Energetika Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
- na elektronskem naslovu: info@energetika-lj.si;
- dežurna služba 24/7 (PLIN): T: 01/ 5889 446 ali 080 2882 (izberite 4, nato izberite 1);
- dežurna služba (TOPLOTA): T: 01/5889 537 ali 080 2882 (izberite 4, nato izberite 2).

Do nadaljnjega na plinovodnem omrežju izvajamo le potrebna intervencijska dela. Redna dela, povezana z notranjimi plinskimi napeljavami in deli na distribucijskem omrežju (priključevanje novih odjemalcev, izdelava plinskih priključkov,.), se za čas uvedenih ukrepov na nivoju celotne države ne bodo izvajala.

JP ŽALE

Na oddelku najemnin in v tajništvu podjetja do nadaljnjega ne sprejemamo strank.
Za vas smo dosegljivi na:

T: 01 / 420 17 00
E pošta: info@zale.si

Do nadaljnjega so zaprte vse poslovalnice Plečnikove cvetličarne. Za nakup in naročilo izdelkov lahko obiščete spletno trgovino https://www.plecnikova-cvetlicarna.si/. Za nakup sveč so na voljo svečemati. Dostavo preko spletne strani naročenega cvetja in sveč izvajamo le v primeru pogreba in le na pokopališča v našem upravljanju. Če potrebujete informacije v zvezi z našimi storitvami, vas prosimo da nam pišete ali nas pokličete:
T: 01 / 420 17 40 ali 420 17 90 
E pošta: info@plecnikova-cvetlicarna.si

Zaprto je tudi kamnoseštvo Žale. Za dodatne informacije pokličite številko 01 / 420 17 46 ali pišite na kamnosestvo@zale.si

V skladu s pojasnili Ministrstva za notranje zadeve RS glede Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji na pogrebni slovesnosti (pogrebu) lahko sodelujejo izvajalci pogrebne dejavnosti in ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva. Pri tem pa je pomembno, da v skladu z odlokom upoštevajo ohranjanje varne razdalje do drugih oseb oziroma drugih skupin.

Vse svojce pokojnih prosimo, da za naročilo pogreba najprej pokličejo na telefonsko številko 01/ 420 17 33 in se dogovorijo za uro prihoda v naše poslovne prostore.

Javno podjetje LPT

Do konca marca 2020 odpovedujemo vse javne prireditve na lokacijah ljubljanskih tržnic, na Cesti dveh cesarjev pa odpovedujemo Avto sejem in Bolšji sejem.

Uporabnike parkirišča Metelkova obveščamo, da je parkirišče do nadaljnjega namenjeno izključno za potrebe izvajanja ukrepov preprečevanja širitve koronavirusa.

Stranke lahko vloge posredujejo izključno na elektronski naslov: info@lpt.si ali po pošti na naslov: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d. o. o., Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

Javni zavodi so zaprli svoja vrata

Kinodvor

Zaradi razglašene epidemije v Kinodvoru do nadaljnjega ni projekcij in dogodkov.
Obiskovalce, ki so kupili vstopnice za odpovedane projekcije, prosimo, da ne prihajajo na blagajno, temveč počakajo na navodila glede vračanja denarja, ki jih bomo objavili, ko se mestni kino ponovno odpre.

O vsem nadaljnjem dogajanju v mestnem kinu vas bomo obveščali na spletni strani in po vseh drugih razpoložljivih komunikacijskih poteh.

Ljubljanski grad

Ljubljanski grad bo od sobote, 14. marca 2020, do nadaljnjega zaprt. Tirna vzpenjača ne vozi.
Hostel Celica, katerega upravitelj je Javni zavod Ljubljanski grad, bo od ponedeljka, 16. marca 2020, do preklica zaprt. 

Za vse prireditve, ki smo jih odpovedali do konca marca 2020, in jih bomo skušali nadomestiti v kasnejših terminih, je vračilo kupnine mogoče na mestu nakupa do vključno 30 dni od datuma posameznega dogodka. Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko: 01/306 42 93 ali pišite na: info-center@ljubljanskigrad.si.

Prosimo, spremljajte naša obvestila na spletni strani www.ljubljanskigrad.si in na naših socialnih omrežjih Facebook, Twitter ter Instagram.

Mestna knjižnica Ljubljana

Vse enote Mestne knjižnice Ljubljana bodo od petka, 13. marca, do predvidoma 28. marca 2020 zaprte.
Za naše člane izposoja in vračilo gradiva v tem času ne bosta mogoča. Prav tako bodo onemogočena naročila in rezervacije gradiv. Za izposojeno gradivo ne bo tekla zamudnina, enako velja za obstoječa naročila in rezervacije.

Šport Ljubljana

Odpovedali smo vso rekreacijo in treninge (tako skupinske kot treninge posameznikov).
Zaprti so vsi športni objekti in gostinski obrati v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana, Fitnesa Tivoli in Vič, savni Kolezija in Zlati klub Tivoli.

Vse jahalne površine so dostopne le najemnikom in pogodbenim partnerjem. Izvajanje tečajev in treningov je prepovedano.
Uporaba igral na igrišču RIC SAVA ni dovoljena, dostop na živalsko farmo RIC Sava je prepovedan.

Zaprt je tudi Mladinski golf center Stanežiče.

Za več informacij smo na voljo preko elektronke pošte info@sport-ljubljana.si, o nadaljnjem dogajanju vas bomo obveščali na spletni strani www.sport-ljubljana.si.

Pionirski dom

Do nadaljnjega smo odpovedali vse tečaje in dogodke na lokacijah Vilharjeva cesta11, Komenskega 9 in Miklošičeva 28.

Mladi zmaji

Mladinski centri in ulična enota Mladih zmajev do nadaljnjega ne bodo odprti. Mladim bo od 16. marca do preklica, od ponedeljka do petka, med 10. in 17. uro na voljo mobilna psihosocialna svetovalka Jerneja Munc, na telefonski številki: 041 662 132 in elektronskem naslovu: jerneja.munc@mladizmaji.si. Za vsa splošna vprašanja bomo dosegljivi na elektronskem naslovu: info@mladizmaji.si.

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Svetovalni center je do nadaljnjega zaprt, vse obravnave so odpovedane. O novih terminih obravnav boste pravočasno obveščeni. Za že obravnavane otroke in mladostnike so vam v primeru vprašanj dostopni strokovnjaki v času njihovih govorilnih ur preko telefona. Več na www.scoms-lj.si

Gospodarsko razstavišče

Zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa je večina prireditev, ki so na koledarju dogodkov Gospodarskega razstavišča, prestavljena na kasnejši čas: seminar Event24, ki bi moral biti 19. aprila, je prestavljen na 29. september; mednarodni sejem konoplje Cannabiznis, načrtovan za od 8. do 10. maja, je prestavljen na drugo leto (7.–9. maj 2021); sejem kozmetike, ki ima prvotni datum konec marca, je prestavljen na 19. in 20. junij, Tattto konvencija bo predvidoma oktobra letos, Collecta pa bo hkrati z Otroškim bazarjem od 11. do 13. septembra. E-mobility z datumom od 25. do 29. marca je odpovedan.
Naše ekipe so v stalnem stiku z organizatorji in usklajujejo datume še nekaterih drugih dogodkov. O spremembah vas bomo sproti obveščali.

Lutkovno gledališče Ljubljana

V Lutkovnem gledališču smo odpovedali vse predstave in dogodke. Obiskovalce, ki so kupili vstopnice za odpovedane predstave prosimo, da zaradi vračila denarja ne prihajajo na blagajno, saj jih bomo o načinih vračila denarja obvestili po elektronski pošti.

Mestno gledališče ljubljansko 

Do 29. marca 2020 smo odpovedali vse predstave.  

Slovensko mladinsko gledališče

V prizadevanju za zajezitev širjenja okužb z koronavirusom  gledališče za obiskovalke in obiskovalce zapiramo.
Prodajna galerija Mladinskega bo zaprta od ponedeljka, 16. marca. Ukrep velja do preklica.

Muzej in galerije mesta Ljubljane

Vse lokacije Muzeja in galerij mesta Ljubljane so do nadaljnjega zaprte

Galerija Kresija

Galerija Kresija je do nadaljnjega zaprta.

Festival Ljubljana

Zaradi povečane stopnje tveganja prenosa koronavirusa smo prestavili cikel koncertov Mladi virtuozi, načrtovan za 12., 19. in 26. marca 2020.
O nadomestnih terminih vas bomo obveščali sproti. Več informacij najdete na www.ljubljanafestival.si.

Kino Šiška

Kino Šiška in Galerija DobraVaga sta do preklica zaprta.

Mala ulica

Zaradi povečanja stopnje tveganja za prenos koronavirusa je družinski center Mala ulica do predvidoma 31. marca 2020 zaprt.

Živalski vrt Ljubljana

Živalski vrt Ljubljana je zaprt.

Zavetišče za zapuščene živali Gmajnice

Zavetišče Ljubljana ostaja odprto, vendar do nadaljnjega zaradi razglašene epidemije posluje v omejenem obsegu. 
Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani www.zavetisce-ljubljana.si.

Turizem Ljubljana

STIC in TIC sta zaprta.  

Javni stanovanjski sklad MOL

V JSS MOL smo omejili gibanje strank. Pridejo lahko samo tiste stranke, ki smo jih mi naročili, z ostalimi pa komuniciramo po telefonu in elektronski pošti.

Preberite tudi: