sreda, 3. 7. 2019

Pripravili smo predloge za lažje črpanje kohezijskih sredstev na področju mladih

V Mestni hiši je konec maja potekal posvet organizacij mladinskega sektorja v zvezi z novo finančno perspektivo 2021-2027, ki sta ga organizirala Urad za mladino MOL in Zavod Nefiks, po katerem smo pripravili predloge za lažje črpanje kohezijskih sredstev.

Cilj posveta, ki so se ga udeležili predstavniki 28 mladinskih organizacij, je bil seznanitev s prioritetami nove perspektive 2021 - 2027 in priprava skupnih predlogov odločevalcem. Pomemben del razprave je bil posvečen tudi oviram, s katerimi se organizacije mladinskega sektorja pogosto srečujejo pri prijavah na razpise iz kohezijskih sredstev.
Na podlagi razprave na posvetu smo pripravili utemeljitve naših potreb in predloge za odstranitev ovir ter jih posredovali vsem ministrstvom in Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Upamo, da bodo predlogi zbudili zanimanje in da bodo v največji možni meri umeščeni v program in razpise, ki jih bodo ministrstva pripravljala v naslednji kohezijski perspektivi.

Preberite tudi: