četrtek, 29. 9. 2022

Pro bono amulanta deluje že 20 let

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja Pro bono praznuje 20. obletnico delovanja. Od začetka delovanja so v njej registrirali okoli 1.000 oseb, prostovoljci pa tam na leto opravijo povprečno 1.600 ur prostovoljskega dela.

Ambulanta s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja Pro Bono je svoja vrata odprla leta 2002 pod okriljem in v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana.

župan in dr. Vida Drame Oražim

Ob 20. obletnici njenega delovanja je bila v četrtek, 29. septembra 2022, v Mestni hiši slavnostna prireditev, na kateri sta o začetkih in delovanju Pro Bono ambulante spregovorili Vida Drame Orožim, vodja ambulante ter Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske Filantropije in pobudnica ustanovitve ambulante. Obiskovalce prireditve je pozdravil tudi župan Zoran Janković. 

Solidarnost na prvem mestu

V Ambulanti s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja Pro Bono storitve zagotavljajo Zdravstveni dom Ljubljana ter nevladni organizaciji Slovenska filantropija in Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana (na začetku je sodelovala tudi Župnijska Karitas - Štepanja vas), Mestna občina Ljubljana pa zagotavlja finančna sredstva za njeno delovanje in zaposlitve v njej.
Dosedanje delovanje Pro bono ambulante in njeno vlogo v širšem družbenem kontekstu je najbolj zaznamoval njen dolgoletni vodja, nedavno preminuli dr. Aleksander Doplihar. Z veliko odgovornostjo, medicinskimi znanji in izkušnjami, preprosto človečnostjo ter stalnim zavzemanjem za pravice najranljivejših je kot prostovoljec ambulanto vodil kar 17 let. Njegovo delo nadaljuje upokojena zdravnica Vida Drame Orožim.

Tako vodja ambulante, kot številni zdravniki različnih specializacij in drugi strokovnjaki (s področij zdravstvene nege, fizioterapije, farmacije, prava, psihoterapije), vključeni v obravnavo uporabnic in uporabnikov Pro bono ambulante, svoje delo opravljajo kot prostovoljke in prostovoljci. 
V dvajsetih letih delovanja so v ambulanti zabeležili okoli 1.000 registriranih uporabnic in uporabnikov. V zadnjih nekaj letih pomoč v ambulanti povprečno poišče 90 novih uporabnic in uporabnikov na leto, 40 do 50 prostovoljk in prostovoljcev pa skupno opravi 1.600 ur prostovoljskega dela.

 

Preberite tudi: