četrtek, 15. 7. 2021

Razpisali smo štipendije za nadarjene

Objavili smo javni razpis štipendij za nadarjene dijake in študente v šolskem oziroma študijskem letu 2021/22. Rok za prijavo je 3. september 2021 (za dijake) in 5. oktober 2021 (za študente).

Razpisanih je 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana. 6 štipendij je namenjenih dijakom, 35 študentom dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Sloveniji, 26 pa študentom podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji. Za študente v tujini pa smo razpisali 4 štipendije za dodiplomski in 9 za podiplomski študij.

Kdo se lahko prijavi

Za štipendije se lahko prijavijo:

  • dijaki od vključno 2. letnika srednješolskega izobraževanja,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 2. letnika,
  • študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki so prejemali štipendijo za nadarjene dijake MOL za srednješolsko izobraževanje, od vključno 1. letnika,
  • študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Republiki Sloveniji od vključno 1. letnika,
  • študenti, ki študirajo v tujini (za dodiplomski in podiplomski študij) od vključno 1. letnika,

ki izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2021/22, ki je objavljen tukaj.

Čas za prijavo

Prijave sprejemamo od 27. julija 2021 do 3. septembra 2021 (za dijake) oziroma do 5. oktobra 2021 (za študente).

Podpiramo mlade nadarjene Ljubljančanke in Ljubljančane

V Ljubljani že od leta 1998 razpisujemo štipendije za nadarjene dijake in študente, ki se odlikujejo po visokih sposobnostih in kreativnosti in že v času izobraževanja s svojimi učnimi uspehi ter dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja ter dosegajo izjemne rezultate v mestnem, državnem in mednarodnem merilu. 

V tem času smo podelili že 1.639 štipendij in za štipendiranje nadarjenih namenili skoraj 8,9 milijona evrov

Od tega je bilo 327 štipendij namenjenih za srednješolsko izobraževanje, 730 štipendij za dodiplomski in 306 štipendij za podiplomski študij v Sloveniji ter 90 štipendij za dodiplomski in 186 štipendij za podiplomski študij na univerzah v tujini.

Preberite tudi: