ponedeljek, 12. 8. 2019

Še več igre in veselja na prenovljenih otroških igriščih

Konec julija smo stanovalce ob otroškem igrišču Bonifacije 5 na Viču razveselili s prenovljenimi igrali. Prenavljamo tudi ostala otroška igrišča.

Otroško igrišče Bonifacija 5

Stara igrala na otroškem igrišču 3. kategorije smo zaradi dotrajanosti odstranili in namestili nova, in sicer gugalno košaro, prevesno gugalnico, igralno kletko, plezalni stolp s toboganom in vzmetno igralo.

BONIFACIJA 5 PRED OBNOVO 4
Pred obnovo Foto: JP Voka Snaga

BONIFACIJA 5 KONCANO 31.7.2019 13
Po obnovi Foto: JP Voka Snaga

BONIFACIJA 5 PRED OBNOVO 3
Pred obnovo Foto: JP Voka Snaga

BONIFACIJA 5 KONCANO 31.7.2019 14
Po obnovi Foto: JP Voka Snaga

BONIFACIJA 5 PRED OBNOVO 2
Pred obnovo Foto: JP Voka Snaga

BONIFACIJA 5 KONCANO 31.7.2019 8
Po obnovi Foto: JP Voka Snaga

Prenavljamo še štiri otroška igrišča

Konec julija smo že začeli z obnovo otroškega igrišča Flandrova. Stara igrala bomo zaradi dotrajanosti odstranili in namestili nova: dvojno gugalnico, prevesno gugalnico, plezalni stolp s toboganom in vzmetno igralo.

V začetku avgusta smo začeli z obnovo otroškega igrišča Prušnikova 9, in sicer bomo stara igrala zaradi dotrajanosti odstranili in namestili nova: dvojno gugalnico, prevesno gugalnico, plezalni stolp s toboganom in vzmetno igralo.

PRUSNIKOVA 92.8.2019 3
Stanje na Prušnikovi danes Foto: JP Voka Snaga

Ta teden bomo začeli z obnovo otroškega igrišča Novo Polje cesta IV/64. Stara igrala bomo zaradi dotrajanosti odstranili (le dvodelna gugalnica ostane) in namestili nova: prevesno gugalnico, igralno kletko, plezalni stolp s toboganom in vzmetno igralo.

NOVO POLJE C IV 64 2
Stanje danes Foto: JP Voka Snaga

Naslednji teden bomo predvidoma začeli z deli na otroškem igrišču Cesta 24. junija.

3.8.2019 CESTA 24.JUNIJA 1 3
Stanje danes Foto: JP Voka Snaga

Otroška igrišča za vse

V Mestni občini Ljubljana posebno skrb namenjamo prav otrokom, kajti če je mesto urejeno po meri otroka, je prijazno tudi vsem drugim. Tako vsako leto obnovimo (cca. 15) ali na novo uredimo več igrišč, pri čemer lahko posebej izpostavimo čudovita nova obsežna igrišča v parku Kodeljevo, parku Muste in Šmartinskem parku, kjer so igrala prilagojena tudi otrokom z gibalnimi oviranostmi.

Vsa javna otroška igrišča so brezplačno dostopna vsem, tako da vsem otrokom omogočamo igranje in kakovostno preživljanje prostega časa. Zabavna predvsem pa varna igra otrok je naše vodilo pri urejanju in vzdrževanju otroških igrišč ter izvedbi novih otroških igrišč. 

Pri izvedbi novih otroških igrišč nas vodita kakovost in iznajdljivost. Za vzdrževanje otroških igrišč skrbi javno podjetje VOKA SNAGA.

Tri kategorije otroških igrišč

Na otroških igriščih pobiramo smeti, praznimo koše, pometamo tlakovane površine, kosimo travo, grabimo listje in vzdržujemo igrala ter parkovno opremo. Redno tedensko pregledujemo igrala na vseh otroških igriščih. Vsa javna otroška igrišča so vključena v plan rednega vzdrževanja. Pogodbeni izvajalec je JP Voka Snaga. Letni stroški z vzdrževanjem otroških igrišč in parkovne opreme na javnih površinah je skoraj 700.000 EUR.

Igrišča so glede na število otrok, ki jih obiščejo, in na zahtevnost vzdrževanja zato razdeljena v tri kategorije:

  • v prvo kategorijo sodijo igrišča, ki so najbolj obiskana in jih zato čistimo vsak dan,
  • V drugi so tista, kjer se igra nekoliko manj otrok in jih je treba urediti dvakrat ali trikrat na teden,
  • V tretjo kategorijo pa sodijo igrišča v soseskah, kjer lastniške razmere niso urejene, zato občina skrbi zanje toliko časa, da se stvari razjasnijo. To so manjša igrišča v soseskah, kjer je predvideno vzdrževanje enkrat do dvakrat tedensko. 

Preberite tudi: