sreda, 1. 7. 2020

Še vedno zbiramo ideje za urejen in prijazen gozdni prostor

Natečaj Ohranjamo zelena pljuča mesta, s katerim zbiramo ideje za vsebinske in oblikovne zasnove novih trajnostnih rešitev v urbanem gozdu Golovec, podaljšujemo do 31. julija 2020.

Natečaj smo v okviru evropskega projekta URBforDAN pripravili skupaj s projektnim partnerjem, Zavodom za gozdove Slovenije, k sodelovanju pa vabimo vse, ki si s svojimi zamislimi in idejami želijo ohranjati urejen in prijazen gozdni prostor. 

Pridobiti želimo ideje za vsebinske in oblikovne zasnove novih trajnostnih rešitev v urbanem gozdu Golovec. Ideje naj promovirajo ohranjanje in sočasno ustvarjanje sožitja in razumevanja med posameznimi skupinami uporabnikov. Vabimo vas, da prispevate ideje, ki so prijazne naravi in okolju ter primerne za uporabo na območju Golovca. Želimo si predvsem takih idej, ki so izvedljive z uporabo lokalnih virov ali storitev.
Rok za oddajo je petek, 31. julij 2020.

Natečaj je objavljen tukaj.

O projektu URBforDAN

S projektom URBforDAN - Upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih, ki povezuje podonavska mesta in v katerem je Mestna občina Ljubljana vodilni partner, izpostavljamo pomen urbanih in primestnih gozdov ter se zavezujemo k trajnostni rabi naravnih virov. V projektu sodeluje 12 projektnih partnerjev iz 7 mest (Ljubljana, Dunaj, Budimpešta, Zagreb, Beograd, Cluj-Napoca, Ivano Frankivsk) in 4 pridruženi partnerji projekta (Praga, Sarajevo, Podgorica, Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo). Sofinanciran je iz skladov Evropske Unije (ESRR, IPA, ENI) v skupni višini dobrih 2,3 mio evrov.

Projekt poteka od junija 2018 do novembra 2020, v tem času bomo v Ljubljani varovali urbani gozd Golovec in ga z različnimi ukrepi prilagodili njegovim uporabnikom. Zagotoviti želimo, da bi to postal urejen prostor druženja, sproščanja in izvajanja športnih aktivnosti ter prostor za učenje in gozdno pedagogiko. Poleg zagotavljanja zdravega življenjskega okolja želimo ohranjati naravna bogastva gozda in razvijati zeleni turizem, prilagojen različnim ciljnim skupinam.

Naši cilji v projektu so:

  • izoblikovanje novih standardov trajnostnega upravljanja in rabe urbanih gozdov;
  • priprava upravljavskega načrta za Golovec;
  • izboljšanje celostne izkušnje obiskovalcev urbanega gozda.

Kaj počnemo na Golovcu?

  • povezujemo se z lastniki in uporabniki gozda;
  • z informacijskimi tablami na vstopnih točkah, gozdnimi učilnicami ter urejenimi in označenimi potmi spodbujamo odkrivanje in razumevanje gozda;
  • poudarjamo pomen gozdnega bontona, spoštovanje narave in soljudi;
  • razvijamo nove možnosti rekreacije;
  • spodbujamo zelene turistične programe v urbanem gozdu.

V okviru projekta bomo območje Golovca opremili z urbano opremo (smerokazi, informacijske table, vzpostavitev parkirišč na vstopnih točkah, omejitev prometa motornih vozil…) ter omogočili še bolj kakovostno izrabo gozdnega prostora, ki ga uporabljamo v različne namene, na primer za športno rekreacijo, izobraževanje, sproščanje, trajnostni turizem in drugo.

Projekt URBforDAN sodi v sklop celovitih aktivnosti, s katerimi skrbimo za zeleno, urejeno in čisto okolje, ki je osnova za kakovostno življenje vseh generacij meščank in meščanov.

Preberite tudi: