sreda, 14. 8. 2019

Skrbimo za mestne gozdove: sečnja med Tivolijem in Cesto 27. aprila

V gozdu, v bližini Tivolija (ob ograji, ki meji gozd od Tivolija) in nad Cesto 27. aprila (nad dovozom v študentsko naselje), je Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, označil drevje za možni posek.

Sečnja označenega drevja bo potekala predvidoma od torka, 20. avgusta, do četrtka, 22. avgusta 2019. Drevje je potrebno posekati iz sanitarnih razlogov, v skladu z gozdnogospodarskim načrtom gozdnogospodarske enote Ljubljana za obdobje 2015 – 2024 (Ur. l. RS št.106/15).

Ob ograji pri Tivoliju je za posek označenih 25 dreves (veliki jeseni, skupaj 25 m3 lesa), nad Cesto 27. aprila oziroma nad dovozom v študentsko naselje pa 3 drevesa (dva velika jesena in en hrast, skupaj 11 m3 lesa).

Po navodilih Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, bo moral lastnik gozda sečnjo in spravilo lesa opraviti tako, da bo gozd poškodovan v čim manjši meri. Še posebej bo treba paziti na gozdna tla, mladje in preostalo drevje v gozdu. Po poseku bo treba urediti sečišče ter v prvotno stanje spraviti sprehajalne poti, če bodo le-te poškodovane zaradi sečnje in spravila.

Obiskovalcem gozda svetujemo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju in upoštevajo opozorila ter navodila izvajalcev del ter Zavoda za gozdove Slovenije. Če se bodo kljub temu podali na to območje, naj ne nosijo slušalk, ki bi preprečile zaznavo dogajanja na delovišču. Lastnikom psov svetujemo, naj imajo pse na vrvici.

Preberite tudi: